Konsulttjänster & Outsourcing

Konsulttjänster

Tull är komplext och omfattas av många regler som dessutom varierar beroende på vilka länder man handlar med. Samtidigt är kostnaderna höga för felhanterade tullärenden och administrationen kan bli omfattande. 

Logent vet vad som krävs och vet hur ni kan organisera er tullhantering på ett effektivt sätt. Vi erbjuder en mycket hög specialisering på bland annat AEO-certifiering, import, export, tullfria lager och handel med Norge.

Outsourcing

Nya krav på certifieringar, en ökad flora av bestämmelser och ökat behov av IT-investeringar för att hänga med leder till att allt fler väljer att outsourca sin tullavdelning.

Vi kan ta över en befintlig tullavdelning och har ni redan outsourcat hanteringer kan vi sköta den på vår tullavdelning. Genom att dela på investeringar och effektivisera administrationen skapar vi mervärde.

För våra kunder innebär det att de får transaktionsbaserade kostnader för tulladministrationen och att de alltid har tillgång till välutbildad personal och de anlitar oss för att få en kostnadseffektiv hantering av specialister som brinner för tullfrågor.