Skeppningsdokument

Gränsöverskridande trafik kräver i de flesta fall någon typ av dokumentation förutom tulldokument. Detta kan t ex vara ursprungscertifikat såsom EUR-1 eller AT.R, transportdokumentation så som B/L, AWB eller CMR, eller tradingdokument så som försäkringspolicys, inkassobrev och remburser.

Vi på Logent är specialister på vilka dokument som behövs till vilket förfarande och till respektive land och vi tar emot och vidaredistribuerar dokument till respektive mottagarland och kund.

Om varan ni tänker exportera är belagd med någon typ av krav på certifikat, hjälper vi er att utfärda de certifikat som behövs samt skickar dokumenten till respektive myndighet eller organisation för legalisering. Nedan exempel på dokument och certifikat vi kan hjälpa er med:

Exempel på skeppnings- och tradingdokument                 Exempel på Certifikat och Intyg                                 
 • B/L (Bill of Lading)
 • SWB (Sea Way Bill)
 • AWB (Air Way Bill)
 • CMR
 • Packlista
 • Caricom-faktura
 • INF2 blankett
 • Inkassobrev
 • Remburs
 • EUR-1
 • EUR-MED
 • A.TR
 • CoO
 • Försäkringscertifikat
 • T2L Intyg
 • Intertek
 • ARC dokument