Utbildning

Logent erbjuder företagsanpassade utbildningar för er som vill utveckla er kompetens internt på företaget. Vår utbildningsmodell bygger på att arbetsgivare och medarbetare gemensamt satsar för att öka kompetensen hos den enskilda individen och därigenom på företaget. Vi vill vara med att utveckla branschen framåt och in i framtiden.

Daniel Rhedin

Head of Consulting

daniel.rhedin@logent.se

+46 72 008 84 54

Vi förmedlar tillämpbar kunskap för direkt affärsnytta i logistikintensiva verksamheter

Att ständigt vara uppdaterad på de senaste verktygen, reglerna eller lagarna inom logistik kräver kontinuerlig kompetensutveckling. Detta är en utmaning för såväl oss som för våra kunder. Vår lösning blev att skapa en egen utbildningsverksamhet inom logistik. Våra utbildningsledare är yrkesverksamma inom logistikområdet och många av dem arbetar som konsulter vilket ger en bred erfarenhet av aktuella frågeställningar och processer inom olika branscher.

Anpassade och företagsinterna utbildningar

Vi erbjuder anpassade och företagsinterna utbildningar. På så sätt finns det alltid ett träffsäkert alternativ för att stärka kompetensen och öka konkurrenskraften i ert företag.

Fördelarna med anpassade utbildningar är många; exempelvis kan era mest angelägna ämnesområden och frågeställningar prioriteras samtidigt som vi kan erbjuda den kursledare som passar era förutsättningar bäst. Vidare kan tid och plats bestämmas efter era behov och ni kan öppet föra diskussioner utan att tänka på externa deltagare. Mer information om de mest efterfrågade ämnesområden vi utbildar inom finns i menyn till höger.