Logistikbemanning - sänkta kostnader genom rätt resursdimensionering

Rätt resursdimensionering avseende personal i logistiska aktiviteter har en tydlig påverkan på ett företags logistikkostnader och lönsamhet. Vidare är snabbrörlighet och flexibilitet en förutsättning för att bemöta kunders krav på service. Hur fördelar vi resurserna optimalt? Ska vi arbeta i skift? Ska vi använda inhyrd personal, när och i vilken omfattning?

Exempel innehåll

Bemanningsplanering
Normtalsberäkning
Tidsstudie
Arbetsrätt och arbetsmiljö
Lager- och terminalledning 

Mål med utbildningen

Efter avslutad utbildning ska du självständigt kunna planera personalbehovet på en avdelning eller funktion i ett företag.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är eller är på väg in i rollen som personalansvarig för en avdelning eller funktion i ett företag. Exempel på avdelningar och funktioner kan vara ett lager, en terminal eller en transportfunktion.

Förkunskaper

Deltagaren bör ha grundläggande kunskaper inom logistik och företagsekonomi.