Övergripande tullkunskap

Tullhantering är en viktig del i logistikflödet och med korrekt tullhantering kan företag drastiskt minska dina kostnader. En förutsättning för en snabb och smidig tullhantering är att rätt klarering görs vid rätt tillfälle. För att säkerställa en korrekt hantering av godsflödet mellan EU och länder utanför EU finns det omfattande regler att känna till.

Exempel innehåll

Import
Export
Tullproceduren
Transiteringar, tullager
Tullförfaranden med ekonomisk verkan
Frihandel
Klassificering

Mål med utbildningen

Efter utbildningen kommer du inneha en övergripande kunskap om tullhantering gällande import och export samt känna till aktuella begrepp och rutiner vid tullförfaranden.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla som kommer i kontakt med handel utanför EU.