Reservdelslogistik

Reservdelsdistributionen och eftermarknadsservicen är en kritisk del i tillverkande företag. Effektiv försörjning av reservdelar är en balansgång och anpassning av tillgänglighet, tidskrav, kostnader, flexibilitet etc. För allt fler företag utgör reservdelarna en mindre del av företagets omsättning men bidrar till merparten av resultatet. Genom att upprätthålla hög leveranssäkerhet blir servicelogistiken en ordervinnare för framtida affärer.

Exempel innehåll

Eftermarknad och kundservice
Sambanden mellan service, kapitalbindning, kostnader och marginaler
Distributionssystemets struktur och styrning
Alternativa försörjningsupplägg för reservdelshantering
Lagerdesign och distributionsupplägg

Mål med utbildningen

Efter avslutad utbildning ska du kunna medverka i planering och översyn av företagets reservdelslogistik, genom kunskap om distributionslogistiska problem i samband med reservdelsflöden. Detta inkluderar kunskap om metoder och tekniker för styrning av materialflödet med betoning på eftermarknaden.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med planering och inköp av transport- och logistiktjänster, särskilt med koppling till distribution av reservdelar.