Returlogistik - effektiva returflöden och kundservice

På senare år har insikten om returhanteringens betydelse i bland annat B2C-flöden ökat. Returlogistiken är en kritisk del för ett distribuerande företag och de flesta flöden involverar någon typ av returflöden. I vissa fall kan de uppgå till halva utflödet. Ökningen av returflödena är till stor del en effekt av en växande internethandel och är kritisk för kundservicen i många branscher.

Exempel innehåll

Returlogistik och kundservice
Sambanden mellan service, kapitalbindning, kostnader och marginaler
Distributionssystemets struktur; flödesvägar, styrsystem och administration.
Alternativa transportupplägg för returer
Miljö och återvinning 

Mål med utbildningen

Efter avslutad utbildning ska du kunna medverka i planering och översyn av företagets returlogistik. Detta inkluderar kunskap om distributionslogistiska problem i samband med returer och om metoder och tekniker för styrning av returflödet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med planering och inköp av transport- och logistiktjänster, särskilt med koppling till returflöden.