Tredjepartslogistik - det lönsamma logistiksamarbetet

Marknaden för tredjepartslogistik expanderar kraftigt i Norden. Fler och fler företag väljer att nyttja en tredje part för lagerhållning, transportledning eller distribution. Det finns hundratals aktörer på marknaden. Hur vet vi om tredjepartslogistik är rätt för oss? Vem ska vi välja så att just våra behov blir tillgodosedda på bästa sätt? Vem svarar upp mot våra krav på orderbryttider, kapacitet och säsongsvariationer?

Under utbildningen lär du dig hur, varför och om tredjepartslogistiken och dess värdeskapande principer.

Exempel innehåll

Aktörer i 3PL-branschen
Affärslogistik i 3PL-branschen
Upphandling av 3PL-tjänster
3PL och IT
KPI:er
Avtalet 

Mål med utbildningen

Efter avslutad utbildning ska du ha kännedom om 3PL-branschen samt ha färdigheter i att fastställa om och i så fall hur ett 3PL-samarbete utvecklas och förvaltas.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar som inköpare eller logistiker idag och vars företag nyttjar eller planerar att nyttja 3PL-tjänster. Utbildningen riktar sig också till dig som vill ha en bredare kunskap om branschen samt dess kunder och marknadstrender.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom logistik och företagsekonomi.