Customs Services

Logent Customs är ett av nordens ledande tullombud och en naturlig partner för alla typer av tullärenden. Vi garanterar kostnadseffektivitet med fokus på kvalité och skräddarsydda lösningar.

Då automatiseringar ligger i tiden hos de flesta företagen idag har vi valt att fokusera på att automatisera och förenkla våra kunders tullprocesser. Ser ni förbättringspotential och kostnadsreduceringar som en viktig del i er verksamhets utveckling – tveka inte att kontakta vårt säljteam.

Med våra automatiserade lösningar säkerställer vi:

 • Lägre kostnader
 • Snabbare ledtider
 • Kvalitetssäkrad tullhantering
 • Nöjdare kunder
 • Kvalitetssäkrad tullhantering med aktuell tullkompetens
 • Kostnadseffektiva tullösningar
 • Dygnet-runt hantering 365 dagar om året
 • Verksamhet i Sverige och Norge samt partners i hela Europa

Tulltjänster:

 • Import
 • Export
 • Transiteringar
 • Tullager

Intrastatredovisning

 • Betala för verklig volym genom styckpriser
 • Flexibilitet genom anpassad kapacitet
 • Tullkontor vid gränspassager i Sverige och Norge
 • Elektronisk dokumenthantering
 • Tullager
 • EDI mellan ert ERP-system och vårt tullsystem
 • Assisterad tariffiering via inläsning från Excel/PDF
 • Support vid tullrevision
 • Klassificering
 • Omprövningar
 • Tillståndshantering
 • Utbildningar
 • Rådgivning
 • Komplett och uppdaterat elektroniskt dokumentarkiv
 • Är du befintlig kund och vill komma åt din E-doc klicka här

Kontakta oss

Caroline Spetsmark
Sales
+46 732 49 48 54
caroline.spetsmark@logent.se

Anton Andersson
Project & Implementation Manager
+46 73 026 59 45
anton.andersson@logent.se

Scania Norge har ett komplext flöde av transporter med tullärenden för underleverantörer i flera led. Logent Customs har vi byggt en skräddarsydd lösning med fokus på flexibel tullhantering och kundanpassad fakturering och vi ger där med Scania Norge möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet.

”Tusen takk for fantastisk service! Må bare si at dere er helt magiske. Har ikke opplevd maken på de år jeg har holdt på med dette!”

Green Cargo kör cirka 400 godståg varje dygn som kräver punktliga leveranser. Vi på Logent Customs hjälper Green Cargo att realisera dessa högt ställa krav genom en flexibel tullhantering där tågvagnar inte blir stående på gränsstationer.
www.greencargo.com

”Vi har valt att anlita ett tullombud för att få en sammanhållen, proffsig och enhetlig hantering av våra tullärenden. Hos Logent får vi hjälp av experter i vår handläggning och värdefull rådgivning i våra tullfrågor. Vi känner oss trygga i att få den senaste och uppdaterade hjälpen vi behöver inom tullområdet.”