Effektivisera och ta kontroll över miljöpåverkan från transporter genom Emission Management

Världen står inför en stor omställning för att nå de utsatta målen om minskade utsläpp. För att förverkliga detta har kraven på företagens hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering ökat och allt fler arbetar hårt för att skapa tillförlitliga data både inom den egna organisationen och i sina leverantörsled. Transporter är en viktig del av många företags värdekedja och en central del av samhällets blodomlopp. Branschen står idag för 13 procent av växthusgasutsläppen, globalt sett. Det är en stor omställning branschen behöver göra för att nå nationella, EU:s och globala mål om utfasning av vissa drivmedel och minskningar av utsläpp. Att hitta hållbara transportlösningar där både klimatet och samhället gynnas blir därmed viktigt för att säkra en fortsatt hållbar utveckling.

Ta kontroll över era CO2e-utsläpp

Vi har utvecklat ett koncept, Emission Management, för att övervaka CO2e-utsläpp för våra kunders transportlösningar. Detta möjliggör en systematisk förbättringsprocess där vi tillsammans med kunden identifierar potentiella utvecklingsområden för att våra kunder ska nå sina klimatmål. Med förfinade beräkningsmetoder, dataunderlag som kvalitetssäkras och en plattform där vi gör det enklare för kunderna att ta del av informationen; visualiseras klimatpåverkan på detaljnivå i syfte att hålla högt tryck i förbättringsarbetet.

Uppföljning och förbättringsåtgärder

Genom våra metoder kan mätning av miljöpåverkan göras på detaljnivå, t ex för ett specifikt projekt eller viss kund. Vi hjälper er med att identifiera, implementera, mäta och följa upp de mest effektiva förbättringsåtgärderna. Vi följer sedan upp genomförda förbättringsåtgärder och mäter effekten av dem för att säkerställa att det har verklig effekt. Exempel på åtgärder är utvecklad emballering, konsolidering, elektrifiering eller att helt enkelt möjliggörande av val av grönare alternativ för era transporter. Utvecklingsplaner etableras sedan tillsammans för att långsiktigt och systematiskt arbeta för att förbättra er miljöpåverkan. Vi har också kontinuerlig uppsikt över transportmarknaden för att identifiera och nyttja så hållbara lösningar som möjligt i de transportdesigner som rekommenderas till kunderna. Utöver minskad miljöpåverkan möjliggör vi för reducerade transportkostnader samt minskad administration.

Vi förstärker er logistikavdelning

Logent Transport Management förstärker er logistikavdelning genom att som långsiktig partner designa, administrera och löpande effektivisera transportlogistiken. Med hjälp av moderna verktyg och unik spetskompetens möjliggörs kontroll såväl som systematisk utveckling.

 

 

 

Källa:
https://commission.europa.eu/topics/transport_sv

https://www.naturskyddsforeningen.se/faktablad/hallbara-transporter/

 

2024-06-12T07:39:01+00:00
Till toppen