ERBJUDANDE

I partnerskap med våra kunder erbjuder vi ett brett tjänsteerbjudande med hög kompetensnivå och expertis inom logistik. Detta gör vi genom att på ett ansvarstagande sätt ta oss an våra kunders logistikutmaningar där vi är innovativa, lyhörda och transparenta. Våra lösningar centreras kring långsiktighet och hållbarhet.

Logistics 
Consulting

Warehousing

Production
Logistics

Ports &
Terminals

Transport
Management

Customs
Services

Staffing

Recruitment

Vi vill gärna komma i kontakt!

Logent AB
Hammarby Kaj 14
120 30 Stockholm