Miljö, socialt ansvar och ägarstyrning

Vårt åtagande

Logent ska vara en oberoende logistikpartner som erbjuder skräddarsydda logistiklösningar för våra kunder. Våra styrkor är vår breda kompetens, vår förmåga att designa nya lösningar, implementera förändring och säkerställa drift av logistiklösningar med hög kvalitet och hög effektivitet baserat på våra kunders behov.

Vårt uppdrag är att vara våra kunders tillförlitliga partner för att leverera det daliga logistikbehovet samt att uveckla kundernas logistik för att stötta deras långsiktiga mål.

Vi bryr oss om våra kunder, våra anställda, våra samhällen, omgivningen och våra ägare, där Integritet, Diversifiering, Effektivitet och Kontinuerliga Förbättringar är Logents värderingar och fungerar som vägledande principer i vårt dagliga arbete.