Økonomisk informasjon

Logent er en omfattende og uavhengig logistikkpartner, med en nordisk base og med globale nettverk.

Vi har et bredt spekter av tjenester og skaper verdi for kundene våre gjennom garanterte kostnads- og kvalitetsforbedringer. Våre tjenester inkluderer lager- og produksjonslogistikk, transportledelse, tollhåndtering og havnedrift, samt bemanningstjenester og konsulenttjenester. Dette betyr at Logent fra starten i 2006 har vokst til en omsetning på cirka 1,5 milliarder SEK, sysselsetter cirka 3000 mennesker og er lokalisert i Sverige og Norge.

Johan Wallmander, Acting CFO Logent Group

Bond Terms & Conditions and Prospectus
Prospekt SSCP Lager Bidco AB Dokument införlivade i prospektet
Logent Terms & Conditions

Financial Year 2023
Interim Report for the first quarter of 2023

Financial Year 2022
SSCP Lager BidCo AB (publ) – Year end report and interim report for the fourth quarter 2022
SSCP Lager BidCo AB (publ) – Consolidated quarter 3 financial information for the period 1 July – 30 September 2022
SSCP Lager BidCo AB (publ) – Interim report for the second quarter 2022
SSCP Lager BidCo AB (publ) – Consolidated quarter 1 financial information for the period 1 January – 31 March 2022

Sustainability report 2021
Sustainability report 2021

Financial Year 2021
Annual and Sustainability Report for SSCP Lager BidCo AB (publ) 2021
Investor Presentation Half-year Report 2021
SSCP Lager BidCo AB (publ) – Delårsrapport för andra kvartalet 2021
SSCP Lager BidCo AB (publ) – Second quarter and half year financial information 2021
SSCP Lager BidCo AB – Final Tender Results
SSCP Lager BidCo AB – Tender announcement
SSCP Lager BidCo AB – Tender Information Document
SSCP Lager BidCo AB (publ) – Delårsrapport för första kvartalet 2021
SSCP Lager BidCo AB (publ) – First quarter financial information 2021
Investor Presentation Q3 Report 2021
SSCP Lager BidCo AB (publ) – Delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Financial Year 2020
SSCP Lager BidCo AB (publ) – Årsredovisning 2020
SSCP Lager BidCo AB (publ) – Annual Report 2020

SSCP Lager BidCo AB (publ) – Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2020
SSCP Lager BidCo AB (publ) – Year-end Report and Interim Report for the fourth quarter of 2020

SSCP Lager BidCo AB (publ) – Delårsrapport för tredje kvartalet 2020
SSCP Lager BidCo AB (publ) – Interim report for the Third quarter of 2020

SSCP Lager BidCo AB (publ) – Second quarter and half year financial information 2020
SSCP Lager BidCo AB (publ) – Kvartal 2 och halvårsrapport 2020

SSCP Lager BidCo AB (publ) – Kvartal 1 delårsrapport 2020
SSCP Lager BidCo AB (publ) – First quarter financial information 2020

Investor Presentation Q1 Report 2020
Investor Presentation Q3 Report 2020
Investor Presentation – Half-year Report 2020

Financial Year 2019
Audited Year-end Report 2019

Reviderad Årsredovisning 2019
Year end and quarter 4 financial report 2019

SSCP Lager BidCo AB (publ) –Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2019
Financial report Q3 2019

 • Emittent – SSCP Lager BidCo AB (publ), a public limited company incorporated under the laws of Sweden with Reg. No. 559109-9154
 • ISIN – SE0013358686
 • Första Emissionsdag – 31 oktober  2019
 • Förfallodag – 5 år efter första emissionsdag
 • Den initiala emissionsvolymen är 900 miljoner SEK med ett ramverk på 1500 miljoner SEK
 • Obligationerna är denominerade i svenska kronor.
 • Det nominella beloppet för varje Obligation är initialt 1 250 KSEK.
 • Det sammanlagda nominella beloppet för Obligationerna är initialt 900 miljoner SEK, och det högsta totala nominella beloppet för Obligationerna är 1500 miljoner SEK.
 • Bolagsordning
 • Logent Terms & Conditions
 • Årsmelding 28. februar
 • Årsmelding 28. april
 • Delårsrapport Q1 29. mai
 • Delårsrapport Q2 28. august
 • Delårsrapport Q3 28. november

Sara Fors

CFO Logent Group

sara.fors@logent.se

Follow our news

 • Klikk her for å lese og følge alle nyhetene våre.
 • Klikk her for å lese våre regulatoriske pressemeldinger.