Økonomisk informasjon

Logent er en omfattende og uavhengig logistikkpartner, med en nordisk base og med globale nettverk.

Vi har et bredt spekter av tjenester og skaper verdi for kundene våre gjennom garanterte kostnads- og kvalitetsforbedringer. Våre tjenester inkluderer lager- og produksjonslogistikk, transportledelse, tollhåndtering og havnedrift, samt bemanningstjenester og konsulenttjenester. Dette betyr at Logent fra starten i 2006 har vokst til en omsetning på cirka 1,5 milliarder SEK, sysselsetter cirka 3000 mennesker og er lokalisert i Sverige og Norge.

Sara Fors, CFO Logent Group

 • Emittent – SSCP Lager BidCo AB (publ), a public limited company incorporated under the laws of Sweden with Reg. No. 559109-9154
 • ISIN – SE0013358686
 • Första Emissionsdag – 31 oktober  2019
 • Förfallodag – 5 år efter första emissionsdag
 • Den initiala emissionsvolymen är 900 miljoner SEK med ett ramverk på 1500 miljoner SEK
 • Obligationerna är denominerade i svenska kronor.
 • Det nominella beloppet för varje Obligation är initialt 1 250 KSEK.
 • Det sammanlagda nominella beloppet för Obligationerna är initialt 900 miljoner SEK, och det högsta totala nominella beloppet för Obligationerna är 1500 miljoner SEK.
 • Bolagsordning
 • Logent Terms & Conditions
 • Delårsrapport kvartal 2 / 2020-08-28
 • Delårsrapport kvartal 3 / 2020-11-27

Sara Fors

CFO Logent Group

sara.fors@logent.se

Follow our news

 • Klikk her for å lese og følge alle nyhetene våre.
 • Klikk her for å lese våre regulatoriske pressemeldinger.