Finansiell information

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk.

Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Lager- och Produktionslogistik, Transport Management, Tullhantering och Hamnverksamhet samt Bemanningstjänster och Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK, sysselsätter ca 3 000 personer och finns i Sverige och Norge.

Sara Fors, CFO Logent Group

 • Emittent – SSCP Lager BidCo AB (publ), a public limited company incorporated under the laws of Sweden with Reg. No. 559109-9154
 • ISIN – SE0013358686
 • Första Emissionsdag – 31 oktober  2019
 • Förfallodag – 5 år efter första emissionsdag
 • Den initiala emissionsvolymen är 900 miljoner SEK med ett ramverk på 1500 miljoner SEK
 • Obligationerna är denominerade i svenska kronor.
 • Det nominella beloppet för varje Obligation är initialt 1 250 KSEK.
 • Det sammanlagda nominella beloppet för Obligationerna är initialt 900 miljoner SEK, och det högsta totala nominella beloppet för Obligationerna är 1500 miljoner SEK.
 • Bolagsordning
 • Logent Terms & Conditions
 • Delårsrapport kvartal 2 / 2020-08-28
 • Delårsrapport kvartal 3 / 2020-11-27

Sara Fors

CFO Logent Group

sara.fors@logent.se

Följ våra nyheter

 • Klicka här för att läsa och följa alla våra nyheter.
 • Klicka här för att ta del av våra regulatoriska pressmeddelanden.