Finansiell information

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk.

Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar Lager- och Produktionslogistik, Transport Management, Tullhantering och Hamnverksamhet samt Bemanningstjänster och Konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK, sysselsätter ca 3 000 personer och finns i Sverige och Norge.

Sara Fors, CFO Logent Group

Bond Terms & Conditions and Prospectus
Prospekt SSCP Lager Bidco AB Dokument införlivade i prospektet
Logent Terms & Conditions

Financial Year 2021
Investor Presentation Half-year Report 2021
SSCP Lager BidCo AB (publ) – Delårsrapport för andra kvartalet 2021
SSCP Lager BidCo AB (publ) – Second quarter and half year financial information 2021
SSCP Lager BidCo AB – Final Tender Results
SSCP Lager BidCo AB – Tender announcement
SSCP Lager BidCo AB – Tender Information Document
SSCP Lager BidCo AB (publ) – Delårsrapport för första kvartalet 2021
SSCP Lager BidCo AB (publ) – First quarter financial information 2021
Investor Presentation Q3 Report 2021
SSCP Lager BidCo AB (publ) – Delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Financial Year 2020
SSCP Lager BidCo AB (publ) – Årsredovisning 2020
SSCP Lager BidCo AB (publ) – Annual Report 2020

SSCP Lager BidCo AB (publ) – Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2020
SSCP Lager BidCo AB (publ) – Year-end Report and Interim Report for the fourth quarter of 2020

SSCP Lager BidCo AB (publ) – Delårsrapport för tredje kvartalet 2020
SSCP Lager BidCo AB (publ) – Interim report for the Third quarter of 2020

SSCP Lager BidCo AB (publ) – Second quarter and half year financial information 2020
SSCP Lager BidCo AB (publ) – Kvartal 2 och halvårsrapport 2020

SSCP Lager BidCo AB (publ) – Kvartal 1 delårsrapport 2020
SSCP Lager BidCo AB (publ) – First quarter financial information 2020

Investor Presentation Q1 Report 2020
Investor Presentation Q3 Report 2020
Investor Presentation – Half-year Report 2020

Financial Year 2019
Audited Year-end Report 2019

Reviderad Årsredovisning 2019
Year end and quarter 4 financial report 2019

SSCP Lager BidCo AB (publ) –Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2019
Financial report Q3 2019

Bond Terms & Conditions and Prospectus
Prospekt SSCP Lager Bidco AB Dokument införlivade i prospektet
Logent Terms & Conditions

Financial Year 2021
SSCP Lager BidCo AB – Final Tender Results
SSCP Lager BidCo AB – Tender announcement
SSCP Lager BidCo AB – Tender Information Document
SSCP Lager BidCo AB (publ) – Delårsrapport för första kvartalet 2021
SSCP Lager BidCo AB (publ) – First quarter financial information 2021

Financial Year 2020
SSCP Lager BidCo AB (publ) – Årsredovisning 2020
SSCP Lager BidCo AB (publ) – Annual Report 2020

SSCP Lager BidCo AB (publ) – Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2020
SSCP Lager BidCo AB (publ) – Year-end Report and Interim Report for the fourth quarter of 2020

SSCP Lager BidCo AB (publ) – Delårsrapport för tredje kvartalet 2020
SSCP Lager BidCo AB (publ) – Interim report for the Third quarter of 2020

SSCP Lager BidCo AB (publ) – Second quarter and half year financial information 2020
SSCP Lager BidCo AB (publ) – Kvartal 2 och halvårsrapport 2020

SSCP Lager BidCo AB (publ) – Kvartal 1 delårsrapport 2020
SSCP Lager BidCo AB (publ) – First quarter financial information 2020

Investor Presentation Q1 Report 2020
Investor Presentation Q3 Report 2020
Investor Presentation – Half-year Report 2020

Financial Year 2019
Audited Year-end Report 2019

Reviderad Årsredovisning 2019
Year end and quarter 4 financial report 2019

SSCP Lager BidCo AB (publ) –Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2019
Financial report Q3 2019

 • Emittent – SSCP Lager BidCo AB (publ), a public limited company incorporated under the laws of Sweden with Reg. No. 559109-9154
 • ISIN – SE0013358686
 • Första Emissionsdag – 31 oktober  2019
 • Förfallodag – 5 år efter första emissionsdag
 • Den initiala emissionsvolymen är 900 miljoner SEK med ett ramverk på 1500 miljoner SEK
 • Obligationerna är denominerade i svenska kronor.
 • Det nominella beloppet för varje Obligation är initialt 1 250 KSEK.
 • Det sammanlagda nominella beloppet för Obligationerna är initialt 900 miljoner SEK, och det högsta totala nominella beloppet för Obligationerna är 1500 miljoner SEK.
 • Bolagsordning
 • Logent Terms & Conditions
 • Delårsrapport kvartal 2 / 2020-08-28
 • Delårsrapport kvartal 3 / 2020-11-27

Sara Fors

CFO Logent Group

sara.fors@logent.se

Följ våra nyheter

 • Klicka här för att läsa och följa alla våra nyheter.
 • Klicka här för att ta del av våra regulatoriska pressmeddelanden.