Knowledge center

3 tips för att lyckas på din arbetsintervju

Fundera innan intervjun på konkreta exempel som visar på egenskaper eller färdigheter som du har lyft i ditt CV. Exempel: ”Jag bidrog med X i projekt X vilket resulterade i XX Msek i besparing”.

Förbered dig på att behöva berätta om situationer där saker och ting inte riktigt gått som planerat, samt hur du agerade och vilka lärdomar du tagit med dig.

Rekryteraren vill lära känna dig och dina erfarenheter. Fokusera därför dina svar på det du åstadkommit och undvik att återkommande prata om andras prestationer.