Logistics Operations

Spesialister på drift og utvikling av logistikk

Logent er logistikkpartneren som skaper skreddersydde logistikkløsninger. Vi binder sammen helheten for å sikre en effektiv drift og langsiktig logistikkutvikling for våre kunder. Logistics Operations innebærer kontraktslogistikk der vi sikrer drift og utvikling av logistikk koblet til lager, produksjonsmiljø og havnevirksomhet.

  • Vi streber etter stødige forbedringer gjennom robuste operative prosesser med fokus på sterkt lederskap.
  • Vi tar helhetsansvar fra konsultutredning og solution design til leveringsforpliktelse og realisert effekt.

Warehousing

warehouse-400x250

Logent tilbyr drift og utvikling av logistikk innom lager og distribusjon gjennom outsourcing eller som kontraktløsning. Vi tilbyr komplette lagerløsninger, manuelle som automatiserte, med merverdistjenester og dere kan regne med kostnadsfordeler når vi tar hånd om hele eller deler av deres logistikk.

Läs mer…

Production Logistics

production logistics

Logent tilbyr drift og utvikling av produksjonslogistikk gjennom outsourcing eller som kontraktløsning. Vi sikrer høy kvalitet for produksjonsflyten, lave ledetider og optimerte kostnader. Vi driver virksomheten ut ifra både spesifikke endringsprosjekter, samt stødige forbedringer i den daglige virksomheten.

Läs mer…

Ports & Terminals

ports & terminals

Logent driver og utvikler havnvirksomhet der vi gjennom kombinasjonen av kompetanse fra flere områder har et unikt tilbud. I våre havnvirksomheter løser vi alle oppgaver innenfor godshåndtering for last- og persontrafikk.

Läs mer…

Kontakt oss

Eric Sandgren
Vice President Business Development
+46 70 724 9317
eric.sandgren@logent.se

Johan.jpg

Johan Edström
Business Development Manager
+46 76 891 3000
johan.edstrom@logent.se