Logistics Operations

Specialister på drift och utveckling av logistik

Logent är logistikpartnern som skapar skräddarsydda logistiklösningar. Vi håller ihop helheten för att säkra en effektiv drift och långsiktig logistikutveckling för våra kunder.

Logistics Operations innefattar kontraktslogistik där vi säkerställer drift och utveckling av logistik kopplat till lager, produktionsmiljö och hamnverksamhet.

  • Vi strävar efter ständiga förbättringar genom robusta operativa processer och fokus på starkt ledarskap
  • Vi tar helhetsansvar från konsultutredning och solution design till leveransåtagande och realiserad effekt

Warehousing

warehouse-400x250

Logent erbjuder drift och utveckling av logistik inom lager och distribution genom outsourcing eller som entreprenadlösning. Vi erbjuder kompletta lagerlösningar, såväl manuella som automatiserade, med mervärdestjänster och ni kan räkna med kostnadsfördelar när vi tar hand om hela eller delar av er logistik.

Läs mer…

Production Logistics

production logistics

Logent erbjuder drift och utveckling av produktionslogistik genom outsourcing eller som entreprenadlösning. Vi säkerställer en ökad kvalitet för produktionsflödet, minskade ledtider och optimerade kostnader. Vi driver verksamheten utifrån både specifika förändringsprojekt samt ständiga förbättringar i den dagliga verksamheten.

Läs mer…

Ports & Terminals

ports & terminals

Logent driver och utvecklar hamnverksamhet där vi genom kombinationen av kompetens från flera områden har ett unikt erbjudande. I våra hamnverksamheter löser vi alla uppgifter inom godshantering för last- och passagerartrafik.

Läs mer…

Kontakta oss

Eric Sandgren
Vice President Business Development
+46 70 724 9317
eric.sandgren@logent.se

Johan

Johan Edström
Business Development Manager
+46 76 891 3000
johan.edstrom@logent.se

Calle Jönsson SV

Carl Henrik Jönsson
Business Development Director
+46 70 447 29 32
Carl.H.Jonsson@logent.se