Test2024-07-04T09:05:08+00:00

Vi levererar flexibla och långsiktiga lösningar som optimerar våra kunders processer vilka möter dagens och framtidens logistikutmaningar.

Våra tjänster

I partnerskap med våra kunder erbjuder vi ett brett tjänsteerbjudande med hög kompetensnivå och expertis inom logistik. Detta gör vi genom att på ett ansvarstagande sätt ta oss an våra kunders logistikutmaningar där vi är innovativa, lyhörda och transparanta. Våra lösningar centreras kring långsiktighet och hållbarhet.

Läs mer om Logent

3PL, TPL, Tredjepartslogistik

Logistics Consulting

Inom Logent Consulting tillhandahåller vi expertis och rådgivning inom våra olika tjänsteområden. Lång erfarenhet från många olika typer av komplexa logistikuppdrag gör att vi kan ta oss an era problemställningar och komma med innovativa lösningar.

3PL, TPL, Tredjepartslogistik

Warehousing

Vi skapar i partnerskap med våra kunder en skräddarsydd och skalbar logistiklösning som kan anpassas efter förändrade behov över tid. Vi har bred och heltäckande kompetens för att genomföra och driva utvecklingsprojekt och etablering av logistikfastigheter samt skapa och driva effektiva driftlösningar.

3PL, TPL, Tredjepartslogistik

Production Logistics

Vi erbjuder drift och utveckling av produktionslogistik genom outsourcing eller som entreprenadlösning. Vi säkerställer en ökad kvalitet för produktionsflödet, minskade ledtider och optimerade kostnader. Vi driver verksamheten utifrån både specifika förändringsprojekt samt ständiga förbättringar i den dagliga verksamheten.

3PL, TPL, Tredjepartslogistik

Ports & Terminals

Logent Ports & Terminals är en oberoende terminaloperatör som driver en Ro/Ro-terminal i Göteborgs Hamn, en kombiterminal i Hallsberg och utför specialiserade stuveritjänster i Stockholm och Nynäshamn.

3PL, TPL, Tredjepartslogistik

Transport Management

Logent Transport Management förstärker er logistikavdelning genom att som långsiktig partner designa, administrera och löpande effektivisera transportlogistiken. Med hjälp av moderna verktyg och unik spetskompetens möjliggörs kontroll såväl som systematisk utveckling.

3PL, TPL, Tredjepartslogistik

Customs Services

Med fokus på ert behov & era förutsättningar skräddarsyr vi tullhanteringslösningar och skapar faktiska besparingar genom marknadsledande solution design, detaljkännedom i regelverken
och högautomatiserade processer.

3PL, TPL, Tredjepartslogistik

Staffing

Att hyra en konsult genom oss har många fördelar, tex vid tillfälliga arbetstoppar eller vakanser. Vi ansvarar för anställning och tilldelar konsulten en konsultchef som håller en nära dialog med både konsult och dig som kund.

3PL, TPL, Tredjepartslogistik

Recruitment

Vi erbjuder en företagsanpassad och kompetensbaserad rekryteringsprocess för att säkerställa en tidseffektiv och träffsäker attraktionsmetod. Vi garanterar kvalitet och personligt bemötande genom hela processen där vi har ditt arbetsgivarvarumärke och kandidatupplevelsen i fokus.

Effektivisera och ta kontroll över miljöpåverkan från transporter genom Emission Management

Världen står inför en stor omställning för att nå de utsatta målen om minskade utsläpp. För att förverkliga detta har kraven på företagens hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering ökat och allt fler arbetar hårt för att skapa tillförlitliga data både inom den egna organisationen och i sina leverantörsled. Transporter är en viktig del av många företags värdekedja och [...]

Logistik som enabler av AI-utvecklingen

  I takt med att internet revolutionerade världen och skapade en digital boomerang, där möjligheter och risker kolliderade, skapades en katalysator för innovation, där många idéer testades och affärsmodeller prövades i ljuset av ny teknologi. Nu står artificiell intelligens (AI) redo att ta över scenen som nästa stora teknologiska revolution. En vinnande sektor spås vara möjliggörarna, [...]

Optimera logistiken genom smart outsourcing 

Effektivitet och kostnadsminskning är frågor som lyfts fram på många företagsledningars dagordning. En strategi som har blivit alltmer populär för att hantera dessa utmaningar är outsourcing av logistikfunktioner till externa leverantörer. Denna artikel utforskar den nära kopplingen mellan logistik och outsourcing samt hur denna dynamiska relation kan gynna företag på dagens marknad. Kostnadsbesparingar Outsourcing av logistikfunktioner [...]

Knowledge Center

Vårt Knowledge Center innehåller en mängd artiklar, guider och råd som täcker allt från grundläggande begrepp till avancerade tekniker. Vi hoppas att du kommer att dra nytta av vår kunskap och att vi kan hjälpa dig att optimera din logistikverksamhet.

Läs alla våra artiklar

Slide
Bli en del av Logent!
Resan som anställd kan börja på olika orter i olika delar av vårt bolag där vi nu 2023 är ca 3800 anställda i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna. Kom ombord du också, det blir en rolig resa!
Till toppen