Transport Management & Customs

Er oberoende transport- och tullpartner

Logent Transport Management fungerar som kundens logistik- och transportavdelning där vi som långsiktig partner utformar, administrerar och löpande effektiviserar godsflöden.

Transport Management är en oberoende aktör, med unik kompetens och globalt nätverk. Effekterna av att samarbeta med oss är reducerade transportkostnader, reducerad administration och ökad kontroll. Samarbetet inleds med en Transportanalys där förbättringspotentialen fastställs. Genom att vi skapar visibilitet i flödena (flöden, kostnader, kvalitet, miljöpåverkan) etableras en stark kontroll vilket i sin tur möjliggör strukturerat förbättringsarbete. Logent är drivande i att identifiera förbättringarna såväl som i att implementera dessa.

Logent är även en heltäckande partner för alla typer av tullärenden, där vi hanterar kundens tulladministration på ett automatiserat och kvalitetssäkrat sätt.

Transport Management

Customs_new_400x250

Logent är en oberoende aktör som tillsammans med kunden tar ett helhetsgrepp över kundens transportlogistik, på strategisk nivå såväl som mer operativ nivå. Vi fungerar som kundens logistik- och transportavdelning där vi som långsiktig partner utformar, administrerar och löpande effektiviserar godsflöden.

Läs mer…

Customs Services

Customs_bridge_400x250

Logent Customs är ett av nordens ledande tullombud och en naturlig partner för alla typer av tullärenden. Vi garanterar kostnadseffektivitet med fokus på kvalité och skräddarsydda lösningar.

Läs mer…

Kontakta oss

Fredrik Strömberg
Business Area President Transport Management
+46 70 301 3404
fredrik.stromberg@logent.se

Henrik Hansson
Business Area President Customs
+46 72 001 4638
henrik.hansson@logent.se