Supporting Logistics

Logent är en heltäckande logistikpartner med lång erfarenhet baserad på bred och djup kunskap. Vårt tjänsteerbjudande sträcker sig från lokala driftslösningar till globalt affärsstöd. Med ökade krav på effektiv logistik följer behovet av specialistkunskaper och situationsanpassade kompetenser och där erbjuder vi ett mervärde som verkligen gör skillnad i våra kunders verksamhet - det är det vi kallar Supporting Logistics.

Vår vision

Logent ska vara den naturliga partnern för logistikintensiva företag i Norden genom att erbjuda ett unikt och komplett utbud av värdebaserade logistiktjänster.

5 st

Gasellutnämningar

1,5

MDKR i omsättning 2015

103 %

i genomsnittlig tillväxt årligen 2006-2012

Vår historia

2006

Logent grundas genom sammanslagningen av Smilu Logistikentreprenader Sverige AB och LG Ahlberger Logistics Consulting AB.

2007

Stapelutredningen lanseras

2008

Logent expanderar sin verksamhet till Norge.

2009

Logent Consulting utökar sitt tjänsteutbud genom Logent Customs AB.

2010

Logent Ports & Terminals etableras i Stockholm och Sundsvall.

2011

Ports & Terminals utökas genom etablering i Göteborg av Logent Automotive Logistics - koncept för bilindustrin.

2012

Logent förvärvar Orcus AS i Norge och förstärker sin norska verksamhet. Logent övertar Hallsbergsterminalen.

2013

Logent säkerställer etablering inom tull och freight management med 4PL-tjänster. Logent får en ny ägare genom Adelis Equity Partners.

2014

I Göteborg driver Logent nu den femte största containerhamnen i Sverige sett till hanterade enheter. 4PL-verksamheten växer med förvärv av Tradab.

2015

Logent expanderar tullverksamheten med gränsetablering i Svinesund. Logent Ports & Terminals i Göteborgs Hamn blir ny exporthamn för Volvobilar till Finland, Ryssland och Kina.

2016

Vi fortsätter vårt arbete för att vara den mest kompletta och ledande logistikleverantören som utvecklar och levererar framtidens logistiklösningar!

Ledning

Mats Steen

CEO

mats.steen@logent.se
Sara Fors

CFO

sara.fors@logent.se
Paul Lindberg

Affärsområdeschef Hamn & Hub

paul.lindberg@logent.se
Kurt Liljergren

Vice VD

kurt.liljergren@logent.se

Kenneth Thoresen

VD Norge

kenneth.thoresen@logent.no
Sofie Fredrikson

tf VD Tull

sofie.fredrikson@logent.se
Johan Wallmander

VD Bemanning & Rekrytering

johan.wallmander@logent.se
Fredrik Strömberg

Affärsområdeschef 4PL

fredrik.stromberg@logent.se
Pontus Norberger

Manager Project Management

pontus.norberger@logent.se
Mats Holmberg

COO Logistik

mats.holmberg@logent.se

Kvalitetspolicy

  • Logent har som övergripande mål tillgodose kundernas krav inom våra verksamhetsområden: logistiklösningar, bemanning, rekrytering samt konsultuppdrag.
  • Vi uppfyller genomförda överenskommelser och arbetar tillsammans med kunden mot ökad kvalitét och ständig processförbättring.
  • Vi arbetar med tydliga roller, ansvar och befogenheter för att skapa rätt förutsättningar inom verksamheten.
  • Logent arbetar med att utveckla ledar- och medarbetarskapet för att vara det givna valet som leverantör och arbetsgivare inom branschen.
Läs mer Stäng text

Certifikat och auktorisering

Vi är auktoriserade genom Almega, AEO-certifierade och certifierade enligt ISO9001 och ISO14001. Vi har i fyra år blivit utnämnda till gasellföretag av DI i Sverige och ett år i Norge.

aeo_logga        gasell

auktoriserat           iso-9001      iso-14001

 

Läs mer Stäng text

Miljöpolicy

  • Vi ska ta hänsyn till miljöpåverkan vid genomförande av varje enskilt uppdrag gentemot våra kunder, och lika självklart i styrningen av vår egen verksamhet
  • Logent har som övergripande mål tillgodose kundernas krav inom våra verksamhetsområden: Logistiklösningar, bemanning, rekrytering samt konsultuppdrag.
  • Utifrån våra betydande miljöaspekter eftersträvar vi att minska resursanvändningen genom effektivare avfallshantering och förebygga utsläpp.
  • Vi fastställer och följer upp miljömål och aktiviteter för att nå ständig förbättring.Vi efterlever gällande lagstiftning. Interna riktlinjer, intressentkrav och rekommendationer som berör verksamheten.
Läs mer Stäng text

Villkor

Läs mer Stäng text

Vår personalidé och värderingar

Logent ska stödja förnyelse och mångfald i verksamheten och stå för respekt gentemot individen. Företaget ska agera så att trygghet och kontinuitet finns i förhållande mellan arbetsgivare och medarbetare.

Grundläggande värderingar

Logent utgår ifrån en grundsyn om alla människors lika värde och att alla medarbetare inom Logent ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Vårt arbetsklimat kännetecknas av respekt, förståelse och kunskap om andra människor. Vi ser ett värde i olikheter och kulturell mångfald är en styrka för Logent. Vi har rättvisa förhållanden mellan individer och grupper och ingen ska diskrimineras på grund av etnisk bakgrund, religion, fysiskt eller psykiskt funktionshinder, ålder, kön eller sexuell läggning.

Logents företagskultur och relationer ska präglas av vår värdegrund: starkt engagemang, kunskap och en portion mod. Medarbetarna är vår identitet och en central del av vårt värdeerbjudande gentemot våra kunder. Vår värderingar ska ligga till grund för hur vi agerar och verkar både internt och externt.

Våra medarbetare
För att kunna uppnå våra mål och fullfölja våra uppdrag krävs kvalificerade och engagerade medarbetare som är mål- och resultatorienterade. Vår grundsyn är att medarbetarna vill och kan ta ett stort ansvar för att utföra ett effektivt arbete.

Våra chefer
Av våra chefer förväntar vi oss att, vid sidan av vad som gäller för övriga medarbetare, även arbeta målinriktat för att organisationen ska präglas av arbetsglädje, effektivitet och kontinuerlig utveckling. Detta innebär bland annat att skapa delaktighet och ge frihet under ansvar, uppnå mål och resultat, kommunicera ärligt och rakt även i svåra situationer, ta vara på idéer och våga gå före.

Jämställdhet
Logents övergripande målsättning är att jämställdhetsarbetet ska ingå som en naturlig och integrerad del i all verksamhet. Kvinnors och mäns villkor, rättigheter och utvecklingsmöjligheter ska vara lika inom hela företaget, och inte beroende av kön eller ursprung.

Arbetsmiljö
Inom Logent arbetar vi för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Den fysiska och psykiska arbetsmiljön ska utformas så att alla medarbetare får uppleva arbetsglädje, arbetsvilja och trivsel i sina ansträngningar att åstadkomma bra resultat för enheten. Alla medarbetare ska verka gemensamt i det dagliga arbetet för att åstadkomma ständiga förbättringar med syfte att uppnå en hälsosam och säker arbetsmiljö.

Läs mer Stäng text

Vi sponsrar

logo_savehof

IK Sävehof, världens största handbollsklubb med ett stort samhällsengagemang.

 

Logent är vänföretag till Barncancerfonden och är med och kämpar för livet.

 

andreasjonsson

Andreas Jonsson deltar i Antarctic Ice Marathon för kampanjen Låt fler få fylla fem!

Läs mer Stäng text

Läs mer om vårt erbjudande och ladda ner vår broschyr