OM LOGENT

Vi är marknadsledande inom kontraktslogistik i Norden med en unik metod och brett tjänsteutbud. Vi erbjuder ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Vi är en oberoende part utan egen infrastruktur och skräddarsyr lösningen utifrån kundens behov. Vi tar helhetsansvar från konsultutredning och solution design till leveransåtagande och realiserad effekt och strävar efter ständiga förbättringar genom robusta operativa processer och fokus på starkt ledarskap.

Vår styrka är vår kompetens och vår erfarenhet av att designa, implementera och drifta kvalitativa och effektiva logistikösningar anpassade efter våra kunders behov. Vårt mål är att bli befintliga och nya kunders naturliga samarbetspartner för dagliga och långsiktiga logistikbehov. Varje enskilt beslut som kan skapa mer hållbara logistiklösningar blir därför betydelsefullt för oss, våra kunder och övriga intressenter.

Hållbarhet är en del av vår övergripande strategi och avgörande för att vi ska nå våra mål och fortsätta utvecklas som bolag.

Slide
Vår värdegrund
OMTANKE

VI VISAR OMTANKE OM PEOPLE, PLANET OCH PARTNER. VI ÄR ENGAGERADE, BRYR OSS OCH BYGGER LÅNGSIKTIGHET I DET VI GÖR.

INNOVATION

VÅR EXPERTIS OCH VÅRT NYTÄNKANDE ARBETSsÄTT GÖR ATT VI HITTAR OPTIMALA LÖSNINGAR FÖR VÅRA KUNDER OCH ATT VI STÄNDIGT STRÄVAR EFTER POSITIV UTVECKLING.

PÅLITLIGHET

VI HÅLLER VAD VI LOVAR OCH VI TAR ANSVAR. BASERAT PÅ VÅR DJUPA EXPERTIS TAR VI FRAM DE MEST EFFEKTIVA LÖSNINGARNA FÖR VÅRA KUNDER.

HANDLINGSKRAFT

MED VÅR FLEXIBILITET OCH VÅRT STARKA DRIV är vi snabba att agera på förändrade förutsättningar. vi får saker att hända!

Läs mer om våra övergripande strategiska fokusområden

Slide
Bli en del av Logent!
Resan som anställd kan börja på olika orter i olika delar av vårt bolag där vi nu 2023 är ca 3800 anställda i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna. Kom ombord du också, det blir en rolig resa!