TRANSPORT MANAGEMENT

Förstärkning av er logistikfunktion, med skräddarsydda lösningar som ger tydlig effekt på kostnad, kvalitet och emission.

Logent Transport Management förstärker er logistikavdelning genom att som långsiktig partner designa, administrera och löpande effektivisera transportlogistiken. Med hjälp av moderna verktyg och unik spetskompetens möjliggörs kontroll såväl som systematisk utveckling.

Logent är en oberoende logistikspecialist, lösningar optimeras och skräddarsys utifrån kundens behov. Samarbetet inleds med en Transportanalys där förbättringspotentialen fastställs.

Serviceportfölj

Control
Tower

 • Operationellt kontrolltorn
 • Taktiskt kontrolltorn
 • Dashboard
 • Digitaliserad bokning och övervakning

Invoice
Control

 • Digitaliserad fakturaprocess
 • Fakturakontroll på detaljnivå
 • Kassaflödes-
  optimering

Emission
Management

 • Mätning och uppföljning
 • Miljörapporter
 • Förbättrings-
  program

Inbound
Management

 • Kontroll av inflöden
 • Digitalisering
 • Förbättrings-
  program

Contract
Management

 • Logistik-design
 • Transport-
  inköp
 • Reklamations-
  hantering
 • Strategisk analys och simulering

Other
Services

 • Utökad spårbarhet
 • Leverans-bevakning
 • Ruttoptimering
 • Projekt-leveranser
 • Temperaturlogg
 • Optimering av kundens egen transportkapacitet

Vår process

Samarbetet inleds med en Transportanalys där förbättringspotentialen fastställs. Vanliga effekter: Minskad miljöpåverkan, reducerade transportkostnader samt minskad administration.

Förstudie
.
 • Analys av nuläget
 • Identifiera förbättringsområden
 • Business case
 • Implementeringsplan
Design & Upphandling
 • Detaljerad design
 • Upphandling transporter
 • Konfigurering logistikplattform
 • Implementering
Drift
.
 • Kontrolltorn som övervakar och driver lösningen
 • Digitaliserade processer för bokning, fakturakontroll och uppföljning
 • Löpande utveckling – i samarbete med er
 • Mätning av effekt

Strukturerat sätt att mäta och förbättra er miljöpåverkan.

Genom våra metoder kan mätning av miljöpåverkan göras på detaljnivå, t ex för ett specifikt projekt eller viss kund. Vi hjälper er med att identifiera, implementera, mäta och följa upp de mest effektiva förbättringsåtgärderna. Exempel på åtgärder är t ex utvecklad emballering, konsolidering, elektrifiering eller att helt enkelt möjliggöra val av grönare alternativ för era transporter. Utvecklingsplaner etableras sedan tillsammans för att långsiktigt och systematiskt arbeta för ökad hållbarhet.

Så varför vänta? Ta steget och kontakta oss för att dra nytta av Logents Emission Management-koncept.


Kontaktpersoner

Fredrik Strömberg
Business Area President, Transport Management
fredrik.stromberg@logent.se

Anders Rubin
Sales Executive
anders.rubin@logent.se

0-12%
reducerade årliga transportkostnader
0-4%
årlig förbättring/produktivitet
0-2%
reducerade årliga kostnader till följd av korrekt transportfakturering
0-40%
reducerade årliga administrationskostnader
 • Transportdesign som utgår från ert behov med fokus på kvalitet, kostnad och hållbarhet
 • Enkel transportadministration med fokus på att avlasta er organisation – en kontakt, ett system och en faktura
 • Stärkt kontroll av kostnader, kvalitet och emissioner, Genom ett datadrivet, systematiskt arbetssätt möjliggörs faktabaserade beslut samt ett aktivt förbättrings- och hållbarhetsarbete
 • Partner som adderar specialistkunskaper, modern teknologi och ett brett nätverk