STAFFING

Vi är specialister på bemanning inom lager, logistik, distribution och industri.
Vi erbjuder våra kunder rätt kompetensprofil, vid rätt tillfälle, till rätt marknadsmässiga pris.

Att hyra en konsult genom oss har många fördelar, tex vid tillfälliga arbetstoppar eller vakanser. Vi ansvarar för anställning och tilldelar konsulten en konsultchef som håller en nära dialog med både konsult och dig som kund.

Vi erbjuder även specialistkompetens av nyckelpersoner och chefer som täcker temporära behov vilket ofta är i ett projekt eller där avsaknad finns av en chef tills en sådan har rekryterats in. Det kallar vi interim.

Låt oss underlätta er vardag med rätt metod och rätt kompetens!

Bemanningsprocess

Vi jobbar kontinuerligt med att stärka vårt kund- & kandidaterbjudande. För att klara av att göra det krävs att våra medarbetare har god kunskap om hur arbetsmarknaden förändras och det är därför viktigt att vi kan vara agila i vår bemanningsprocess. Genom kontinuerlig dialog med våra kunder och kandidater uppdaterar vi oss om vad som efterfrågas på arbetsmarknaden och den kunskapen applicerar vi sedan i vår standardprocess för bemanningstjänster.

Kravprofil &
Analys

Vår förståelse av bolagets situation samt kravprofil för den specifika rollen är en viktig komponent för en leverans med hög kvalitet och en lyckad rekryteringsprocess.

Information om företaget, rollen, kravprofil och processen sammanställs i en presentation till kandidaten.

Identifiering &
Kvalificering

Vi identifierar kandidater genom olika källor som exempelvis:

  • Kandidater i våra befintliga nätverk
  • Vår CV-databas
  • Sociala medier

Vi kartlägger potentiella kandidater och branscher genom våra annonser som ofta är annonskampanjer.

Verifiering, Tester &
Urval

Vi genomför tester och djupintervjuer med intressanta kandidater där vi går igenom professionell bakgrund och meriter samt potential i rollen och företaget.

Vi utför även drogtester vid behov samt en GDPR-säkrad kontroll i belastningsregistret.

Vi presenterar sedan ett urval av de mest lämpade kandidaterna för er.

Kundintervjuer &
Slutförande

Ni träffar och intervjuar i detta steg slutkandidaterna och vi agerar bollplank för båda parter.

På slutkandidaten genomför vi referenstagning, samt eventuell övrig kontroll efter överenskommelse med er.

Uppföljningar sker veckovis med er samt kandidaten.

Alexander Boschetto

National Sales Manager

Vi erbjuder skräddarsydda bemanningslösningar som passar just dina behov och krav. Med vår expertis och erfarenhet kan vi optimera din personalresurs och effektivisera dina processer.

För att komma igång med att optimera dina bemanningslösningar är det enkelt – boka ett möte med vår erfarna säljare Alexander! Han kommer att guida dig genom våra olika tjänster och hjälpa dig att hitta den optimala lösningen för just din verksamhet.

Ledning

Anne von Blixen
COO, Staffing Sweden & Norway
anne.blixen@logent.se

Claes Holmberg
Business Development Manager, CSR
claes.holmberg@logent.se

Alexandra Borup
Regional Manager, West
alexandra.borup@logent.se

Patrik Zebühr
Regional Manager, East
patrik.zebuhr@logent.se

Bemanningsföretag logistik

Emma Eriksson
Regional Manager, South
emma.eriksson@logent.se

Försäljning

Alexander Boschetto
National Sales Manager
alexander.boschetto@logent.se

Dardan Memedov
National Sales Manager
dardan.memedov@logent.se

Slide 1

NordZucker-koncernen (Nordic Sugar) bearbetar sockerbetor till socker och sockerlösningar mot konsument och livsmedelsproducenter.

Nordic Sugar hade utmaningar med stora säsongsvariationer som kräver hög tillgänglighet och kompetensrotation mellan de olika avdelningarna. Logent bidrar med kompetens inom hela produktionskedjan samt en förståelse för livsmedelshantering.

Med ett dedikerat team på plats, säkerställande av kompetensrotation samt medverkan i planeringen på plats har leveranstiden förkortats. Logent har även blivit en sammanhållande funktion för de olika enheterna.

Slide 1

NordZucker-koncernen (Nordic Sugar) bearbetar sockerbetor till socker och sockerlösningar mot konsument och livsmedelsproducenter.

Nordic Sugar hade utmaningar med stora säsongsvariationer som kräver hög tillgänglighet och kompetensrotation mellan de olika avdelningarna. Logent bidrar med kompetens inom hela produktionskedjan samt en förståelse för livsmedelshantering.

Med ett dedikerat team på plats, säkerställande av kompetensrotation samt medverkan i planeringen på plats har leveranstiden förkortats. Logent har även blivit en sammanhållande funktion för de olika enheterna.

previous arrow
next arrow
Slide
Bli en del av Logent!
Resan som anställd kan börja på olika orter i olika delar av vårt bolag där vi nu 2023 är ca 3800 anställda i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna. Kom ombord du också, det blir en rolig resa!