WAREHOUSING

Inom Warehousing utvecklar, designar och driver vi dedikerade kontraktslogistiktjänster utvecklade utifrån våra kunders behov.

Vi skapar i partnerskap med våra kunder en skräddarsydd och skalbar logistiklösning som kan anpassas efter förändrade behov över tid. Vi har bred och heltäckande kompetens för att genomföra och driva utvecklingsprojekt och etablering av logistikfastigheter samt skapa och driva effektiva driftlösningar.

Design & dimensionering av layout och automation

Fastighets-
utveckling

Upphandling
& finansiering

Implementation

Drift

Vår process

Med lång erfarenhet från dedikerad kontraktslogistik har vi byggt ett marknadsunikt erbjudande till kunder som ställer höga krav på sin logistik där vi kunnat bidra samt supportera hela resan från förstudie till effektiv drift.

Koncept & Förstudie
 • Formulera kundens situation och utmaning
 • Inhämta data för att förstå hantering, processer och omfattning av affären
 • Ta fram koncept ink. Layout, automation och storlek
 • Scenarioframtagning och inbyggd skalbarhet
 • Initialt business case
 • Presentation om fortsatt dialog

Baserat på utfallet av koncept- och förstudie fattar kunden beslut om att gå vidare med detaljerad studie och avtal med Logent

Analys & Design
 • Omfattande studie och vidare bearbetning av förstudien
 • Inhämtning och verifiering av kompletterande data
 • Detaljering av processer och produktivitets beräkningar
 • Central of gravity analys och val av fastighet/tomt
 • Involvera leverantörer för att förbereda skarpt case
 • Detaljering och presentation av business case
Efter genomförd detaljerad analys- och designfas finns en färdig lösning redo för implementering.
Implementering & Drift
 • Upphandla, förhandla och lägg beställning på inventarier, ställage, truckar och ev. automation
 • Etablering och övertagande av fastighet
 • Löpande hantering av projektet i projektforum
 • Löpande implementering av logistiklösningen
 • Uppsättning av nätverk, WMS-system
 • Genomför testperiod
 • Tillsätt personal
 • Initiera ramp-up och Go live
Efter implementeringsfasen är lösningen driftsatt och överlämnad till Logents driftsorganisation.

Kontaktpersoner

Eric Sandgren
Vice President, Business Development
eric.sandgren@logent.se

Johan Edström
Business Development Director
johan.edstrom@logent.se

Carl-Henrik Jönsson
Business Development Director
carl.h.jonsson@logent.se

Slide 1

Beijer Byggmaterial är en av Sveriges ledande aktörer för försäljning av byggmaterial i första hand mot proffssegmentet. Bolaget har haft en kraftig tillväxt de senaste åren och omsatte 2022 ca 10 miljarder SEK.

Beijer var i behov av en ny centrallagerlösning för att säkerställa framtida tillväxt och leveransförmåga. Logent fick uppdraget att designa, implementera och drifta det nya centrallagret i Eskilstuna.

Partnerskapet mellan Beijer och Logent har resulterat i utvecklingen av ett toppmodernt och framtidssäkrat centrallager med automation, tågförbindelse och solceller mm. Anläggning är under uppförande och beräknas tas i drift Q1 2024

Slide 1

NA-KD är ett svenskt modeföretag med fokus på klädförsäljning via e-handel. NA-KD har sedan starten 2015 haft stark tillväxt och bland de 20 snabbast växande företagen i Europa.

NA-KD har sedan 2020 sitt svenska lager i Landskrona som Logent designat, implementerat och idag driftar. NA-KDs kraftiga expansion har skapat behov av att etablera verksamhet längre ut i eruropa och Logent har fått uppgiften att sätta upp även det nya lagret i Nederländerna.

NA-KDs och Logents långsiktiga strategiska partnerskap har lett till etableringen av en ny, toppmodern och självförsörjande fastighet i östra Nederländerna med närhet till tex. den tyska och syd-europeiska marknaden.

Slide 1

Volvo Cars är en global tillverkare av personbilar. Bolaget konstruerar och bygger bilar utifrån delar som tillverkas och levereras i Volvos egna emballage. Emballaget cirkulerar mellan leverantören och Volvos producerande enheter.

Logent fick i uppdrag att designa, implementera och drifta Volvos emballageterminal i anslutning till verksamheten i Torslanda i Göteborg. Anläggningen har hög grad av automatisering med två robotlinor som går dygnet runt.

Den nya anläggningen som Logent satt upp har haft stora positiva effekter för Volvo med >25% kostnadsreducering. Lösningen är skalbar och kan anpassas efter Volvos framtida behov och förändrade volymer. Anläggningen togs i drift 2016.

previous arrow
next arrow