Vi är Logent

Logent är en oberoende logistikpartner med möjlighet att erbjuda verkliga helhetslösningar för hela logistikkedjan. Vår styrka är hanteringen och effektiviseringen av de processer som logistikintensiva företag behöver och använder sig av.

  • 3000 anställda
  • Verksamhet i Sverige och Norge
  • 25 driftsenheter
  • 1,5 mdkr omsättning
Logistik
Våra tjänster inom Lager, Transport Management och Tull ger er ökad kontroll, lägre kostnader & högre servicenivå.
Ports & Terminals
Logent driver och utvecklar hamnverksamhet där vi genom kombinationen av kompetens från flera områden har ett unikt erbjudande.
Bemanning & Rekrytering
Logent är ett ledande bemanningsföretag inom logistik med fokus på personal för lager, distribution, industri och administration.
Logistics Consulting
Logent erbjuder kvalificerade logistikkonsulter för företag som vill utveckla och effektivisera sin logistik.