Logent2024-03-22T09:42:37+00:00

Vi levererar flexibla och långsiktiga lösningar som optimerar våra kunders processer vilka möter dagens och framtidens logistikutmaningar.

Tjänsteerbjudande
Kontakta oss
Lediga tjänster
0
MSEK i omsättning
0+
Antal medarbetare
0%
Andel medarbetare under 30 år
0+
Verksamhetsorter
0%
Andel förnybar el

Tjänster

I partnerskap med våra kunder erbjuder vi ett brett tjänsteerbjudande med hög kompetensnivå och expertis inom logistik. Detta gör vi genom att på ett ansvarstagande sätt ta oss an våra kunders logistikutmaningar där vi är innovativa, lyhörda och transparanta. Våra lösningar centreras kring långsiktighet och hållbarhet.

Logistics
Consulting

Warehousing

Production
Logistics

Ports &
Terminals

Transport
Management

Customs
Services

Staffing

Recruitment

Effektivisera och ta kontroll över miljöpåverkan från transporter genom Emission Management

2024-06-12|Emission Management|

Världen står inför en stor omställning för att nå de utsatta målen om minskade utsläpp. För att förverkliga detta har kraven på företagens hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering ökat och allt fler arbetar hårt för att skapa tillförlitliga data både inom den egna organisationen och i sina leverantörsled. Transporter är en viktig del [...]

Logistik som enabler av AI-utvecklingen

2024-05-24|AI|

  I takt med att internet revolutionerade världen och skapade en digital boomerang, där möjligheter och risker kolliderade, skapades en katalysator för innovation, där många idéer testades och affärsmodeller prövades i ljuset av ny teknologi. Nu står artificiell intelligens (AI) redo att ta över scenen som nästa stora teknologiska revolution. En [...]

Optimera logistiken genom smart outsourcing 

2024-05-15|Outsourcing|

Effektivitet och kostnadsminskning är frågor som lyfts fram på många företagsledningars dagordning. En strategi som har blivit alltmer populär för att hantera dessa utmaningar är outsourcing av logistikfunktioner till externa leverantörer. Denna artikel utforskar den nära kopplingen mellan logistik och outsourcing samt hur denna dynamiska relation kan gynna företag på dagens [...]

Ett urval av våra partners

Slide
Bli en del av Logent!
Resan som anställd kan börja på olika orter i olika delar av vårt bolag där vi nu 2023 är ca 3800 anställda i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna. Kom ombord du också, det blir en rolig resa!

 

Till toppen