Vi är Logent

 • Marknadsledande inom kontraktslogistik i Norden med en unik metod och brett tjänsteutbud.
 • Oberoende part utan egen infrastruktur – vi bygger lösningen utifrån kundens behov.
 • Högpresterande kultur där vi strävar efter ständiga förbättringar genom robusta operativa processer och fokus på starkt ledarskap.
 • Lösningsgaranti där vi tar helhetsansvar från konsultutredning och solution design till leveransåtagande och realiserad effekt.
 • Vi erbjuder ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar.
 • Lagerverksamhet
 • Produktionslogistik
 • Hamn- och terminalverksamhet
 • Transportanalys
 • Transport Management
 • Customs services
 • Bemanning
 • Rekrytering
 • Interim

Logent är en oberoende logistikpartner med möjlighet att erbjuda verkliga helhetslösningar för hela logistikkedjan. Vår styrka är hanteringen och effektiviseringen av de processer som logistikintensiva företag behöver och använder sig av.

Vår metod

I. Analys och värdepotential

Våra specialister genomför en heltäckande och oberoende konsultstudie och presenterar förslag på framtida lösning med tillhörande business case.

GO / NO-GO:
Kunden fattar beslut om att antingen fortsätta med Logent som implementeringspartner eller gå vidare på egen hand.

II. Design och implementering

Vårt team med erfarna lösningsarkitekter och projektledare detaljerar framtida lösning och leder genomförandet av hela förändringsprocessen i nära samarbete med kunden.

III. Partnerskap för drift

Logent ansvarar för ledning och drift under partnerskapet och säkerställer att identifierade förbättringar realiseras. I partnerskapet tar Logent ett helhetsansvar för effektiv drift, kontinuerlig utveckling, ständiga förbättringar med robust styrning och uppföljning.

Vår bemanningsverksamhet möjliggör en kompetent och flexibel kapacitetspool.

Exempel på några av våra partners