OM LOGENT

Vi är marknadsledande inom kontraktslogistik i Norden med en unik metod och brett tjänsteutbud. Vi erbjuder ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Vi är en oberoende part utan egen infrastruktur och skräddarsyr lösningen utifrån kundens behov. Vi tar helhetsansvar från konsultutredning och solution design till leveransåtagande och realiserad effekt och strävar efter ständiga förbättringar genom robusta operativa processer och fokus på starkt ledarskap.

Vår styrka är vår kompetens och vår erfarenhet av att designa, implementera och drifta kvalitativa och effektiva logistikösningar anpassade efter våra kunders behov. Vårt mål är att bli befintliga och nya kunders naturliga samarbetspartner för dagliga och långsiktiga logistikbehov. Varje enskilt beslut som kan skapa mer hållbara logistiklösningar blir därför betydelsefullt för oss, våra kunder och övriga intressenter.

Hållbarhet är en del av vår övergripande strategi och avgörande för att vi ska nå våra mål och fortsätta utvecklas som bolag.

Vår värdegrund

CARING

WE CARE FOR OUR PEOPLE, OUR PLANET, OUR PARTNERS.
THE LONG-TERM PERSPECTIVE IS CENTRAL IN ALL OUR ACTIVITIES.

INNOVATIVE

OUR FOREFRONT EXPERTISE AND OUR INNOVATIVE WAY OF WORKING ENABLES STATE OF THE ART SOLUTIONS AND CONTINOUS IMPROVEMENT OF ALL OUR DELIVERIES.

TRUSTWORTHY

WE KEEP OUR PROMISES AND TAKE RESPONSIBILITY. BASED ON OUR DEEP EXPERTISE WE TAILOR THE MOST EFFICIENT SOLUTIONS FOR OUR CLIENTS.

RESOLUTE

WITH OUR DRIVE AND FLEXIBLITY, WE ARE QUICK TO ACT ON CHANGING CONDITIONS. WE MAKE THINGS HAPPEN!

Läs mer om våra övergripande strategiska fokusområden

Bli en del av Logent!

Bli en del av Logent!

Resan som anställd kan börja på olika orter i olika delar av vårt bolag där vi nu 2023 är ca 3800 anställda i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna. Kom ombord du också, det blir en rolig resa!

Vi vill gärna komma i kontakt!

Logent AB
Hammarby Kaj 14
120 30 Stockholm