Vi vill växa med kunderna

Partnerskap med kunder, leverantörer och lokalsamhällen är avgörande för att lyckas skapa hållbara och långsiktiga logistiklösningar som möter både dagens och morgondagens utmaningar. Vi vill vara en integrerad och naturlig del av verksamheten vi bedriver tillsammans med våra kunder.

Ett partnerskap med oss innebär att vi, tillsammans med er, designar, implementerar och kontinuerligt utvecklar logistikverksamheten. Många av våra kunder har under tiden för partnerskapet haft stark tillväxt vilket ställer stora krav på att lösningen är flexibel och skalbar. Vi erbjuder den kompetens som behövs, över tid, för att säkerställa en effektiv och hållbar logistikhantering.

Samarbeten och partnerskap är avgörande

Vi vill skapa förutsättningar för våra kunder att nå sina hållbarhetsmål. Vi ser även hur ett starkt samarbete möjliggör för både våra kunder och oss att nå målsättningar tidigare än vi kunnat göra på egen hand. Vi tror att samarbeten och partnerskap möjliggör innovation. Långa kundrelationer möjliggör även att vi på ett hållbart sätt kan utveckla verksamheterna då vi gemensamt kan arbeta mer långsiktigt.

Certifieringar
Logent har under flera år haft ett flertal olika certifieringar. För Logent är dessa certifieringar viktiga och sätter en kvalitetsstämpel på våra tjänster. Inom Logent Group har vi engagerade personer som arbetar mot dessa externa kvalitetsprogram och under 2021 förnyades alla certifieringar utan några anmärkningar.

Relaterat innehåll
Supplier Code of Conduct

Operational Excellence

Våra tjänster ska vara prisvärda, kvalitetssäkrade och anpassningsbara. För att säkerställa en hög kvalitetsnivå har vi utvecklat ett program för Operations Excellence. Ett omfattande program som ger positiva ekonomiska effekter och ökad produktivitet, men ännu viktigare, säkrare arbetsplatser och mer välmående medarbetare. Genom vår betydande erfarenhet av att designa, implementera och drifta logistiklösningar så vågar vi lova att man som partner till oss snabbt kan se att betydande förbättringar kontinuerligt identifieras och realiseras.

Viktiga samarbeten med våra leverantörer

Partnerskap för oss inkluderar även våra leverantörer där vi ser vikten av att samarbeta för att kunna nå uppsatta hållbarhetsmål inom vår värdekedja. Vi arbetar aktivt för att säkerställa att leverantörerna följer våra krav och riktlinjer beskrivna i vår Supplier Code of Conduct.

Läs mer om våra övergripande strategiska fokusområden

Slide
Bli en del av Logent!
Resan som anställd kan börja på olika orter i olika delar av vårt bolag där vi nu 2023 är ca 3800 anställda i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna. Kom ombord du också, det blir en rolig resa!