Vi gör skillnad

Vi sysselsätter varje år över 3 000 personer med olika bakgrunder. Från de som precis startar sin karriär efter avslutade studier, till de som kämpar för att komma in på arbetsmarknaden. Vi är övertygade om att mångfalden gör oss bättre och leder till en mer utvecklande arbetsplats. Vi ska vara en attraktiv och trygg arbetsplats för alla och på så vis bidra till att fler personer utvecklar sin karriär och får möjlighet att uppfylla sina mål.

Vi är en stor andel yngre medarbetare, nästan hälften av alla medarbetare är under 30 år. Många unga får sin första anställning hos oss, något vi är stolta över då det är ett viktigt steg i livet och karriären. Med många yngre medarbetare har vi ett ansvar att säkerställa att de får en bra start i arbetslivet och ges möjligheter att utvecklas.

Vi har sedan 2017 aktivt och framgångsrikt arbetat med samhällsfrågor, dessa kategoriseras inom inkludering, jämställdhet och socialt ansvarstagande. Vårt uppdrag har i huvudsak grundat sig i att möjliggöra sysselsättning för de målgrupper som av olika anledningar upplevs ha svårare att komma ut i arbete.

Som ett tydligt exempel för vår förmåga att ta samhällsansvar prisades vi hösten 2022 för vårt arbete genom att motta utmärkelsen ”det goda exemplet”, en utmärkelse som ges till det företag som visar stort engagemang för ett socialt ansvarstagande.

Visselblåsning
Vi strävar efter att driva vårt företag på ett långsiktigt och hållbart sätt. Därför är det viktigt för oss att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. Vi uppmanar både medarbetare och externa parter att använda sig av vår anonyma visselblåsartjänst.

visselblasare@logent.se

Kompetensutveckling och karriärmöjligheter

Medarbetarna är vår viktigaste tillgång. Vi ser vikten av att inte bara attrahera nya talanger utan även behålla och möjliggöra för våra medarbetare att växa och vidareutvecklas. Vi strävar efter att möjliggöra karriärvägar inom bolaget vilket vi tror är en viktig aspekt till att behålla kompetens.

En trygg arbetsplats

Med många anställda samt arbetsuppgifter som kan vara fysiskt krävande är hälsa och säkerhet en av våra viktigaste frågor. Vi bedriver aktivt ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Våra arbetsplatser kartläggs utifrån arbetsmiljöriskhänseende och eventuella avvikelser rättas till.

Läs mer om våra övergripande strategiska fokusområden

Slide
Bli en del av Logent!
Resan som anställd kan börja på olika orter i olika delar av vårt bolag där vi nu 2023 är ca 3800 anställda i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna. Kom ombord du också, det blir en rolig resa!