HÅLLBARHET

Våra värderingar utgör grunden och vägleder oss i vårt dagliga arbete. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners skapar vi skräddarsydda logistiklösningar med fokus på att ta kunderna närmare sina målsättningar.

Vårt mål är att bli befintliga och nya kunders naturliga samarbetspartner och skapa hållbara lösningar för dagliga och långsiktiga logistikbehov. Hållbarhetsarbetet är integrerat i vår affärsmodell och en viktig del i arbetet mot att nå vår vision. Hållbarhet är för oss även avgörande för att vi ska nå våra mål och kunna hjälpa våra kunder att nå sina.

Övergripande strategiska fokusområden

Vi ska vara en attraktiv och trygg arbetsplats för alla, med fokus på:
……………

 • Mångfald, jämställdhet och inkludering
 • Hälsa och välbefinnande
 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Karriär och kompetensutveckling

Vi ska minimera vår egen och kundernas klimatpåverkan, med fokus på:
………

 • Minimera CO2e-utsläpp från den egna verksamheten
 • Möjliggöra för kunder att minska CO2e-utsläpp
 • Energianvändning
 • Avfallshantering
 • Vattenanvändning
 • Hållbar design

Vi ska kontinuerligt utveckla verksamheten för att uppnå högsta kundupplevelse och säkerställa våra kunders kundlöften, med fokus på:

 • Kvalitet
 • Agilitet
 • Innovation
 • Automation
 • Relationer
 • Expertis
 • Effektivitet

Hållbarhet är en del av tjänsterna

Effektiva, kvalitativa och hållbara tjänster möjliggör framtidens logistiklösningar. Vi vill genom partnerskap med kunder vara proaktiva och möjliggöra en utveckling där vi gemensamt kan nå våra hållbarhetsmål. Till våra kunder erbjuder vi ett brett tjänsteerbjudande med hög kompetensnivå och expertis inom logistik. Detta gör vi genom att på ett ansvarstagande sätt ta oss an våra kunders logistikutmaningar där vi är innovativa, lyhörda och transparenta. Våra lösningar centreras kring långsiktighet och hållbarhet.

Logistics 
Consulting

Warehousing

Production
Logistics

Ports &
Terminals

Transport
Management

Customs
Services

Staffing

Recruitment

Kontaktpersoner

Johan Wallmander
CFO
johan.wallmander@logent.se

Jessica Borssén
Head of Sustainability
jessica.borssen@logent.se

Hållbarhetsredovisning

Logents lagstadgade hållbarhetsrapport återfinns i sin helhet i årsredovisningen för 2022 som finnes under sidan ”Finansiella rapporter”.

Vi vill gärna komma i kontakt!

Logent AB
Hammarby Kaj 14
120 30 Stockholm