RECRUITMENT

Våra tjänster inom rekrytering och interim tillhandahålls av erfarna logistik och HR-specialister, där våra kunder kan räkna med kostnadsfördelar och kontinuerlig utveckling.

Vi erbjuder en företagsanpassad och kompetensbaserad rekryteringsprocess för att säkerställa en tidseffektiv och träffsäker attraktionsmetod. Vi garanterar kvalitet och personligt bemötande genom hela processen där vi har ditt arbetsgivarvarumärke och kandidatupplevelsen i fokus.

Våra tjänster

Vi har rekryteringstjänster för varje behov. Vi erbjuder bland annat rekrytering & search för ledare inom top management, chefer, specialister och medarbetare till privat som offentlig sektor.

Rekrytering

Vi erbjuder en företagsanpassad och kompetensbaserad rekryteringsprocess för att säkerställa en tidseffektiv och träffsäker attraktionsmetod.

Vi garanterar kvalitet och personligt bemötande genom hela processen där vi har ert arbetsgivarvarumärke och kandidatupplevelsen i fokus.

Second
Opinion

När ni som företag sköter rekryteringsprocessen på egen hand kan ni använda oss för en objektiv bedömning av era slutkandidater. Vi genomför intervjuer, referenser och personbedömning genom tester, samt utvärderar kandidatprofilerna och dess lämplighet för tjänsten.

Headhunting

Vi har god vana och erfarenhet att arbeta med Headhunting. Vi kartlägger kandidatmarknaden och marknadsför den specifika tjänsten och er som bolag. Att använda Headhunting är vanligt förekommande och kan t e x vara aktuellt när det sker konfidentiella förändringar i ett företag som gör att en publik rekrytering inte är den bästa lösningen.

Interim

Vi hjälper er att lösa ett tillfälligt behov av ledare med specifik kunskap och expertis under en tidsbegränsad period genom vårt nätverk av erfarna interims konsulter.
Vi har ett stort nätverk med både tillgängliga konsulter och konsulter som är i pågående uppdrag som vi kontinuerligt har dialog med för att möjliggöra en bra matchning av uppdrag, kompetens och förväntningar.

Rekryteringsprocess

Rekrytering handlar om att hitta tre gemensammare vinnare; uppdragsgivaren, kandidaten och de som sköter rekryteringsprocessen.
Vårt mål är att hjälpa människor att hitta varandra genom vår kompetens, nätverk och plattformar för ultimat matchning!

Kravprofil & Analys

Vi skapar förståelse av uppdragsgivarens situation samt gör en kravprofil för den specifika rollen, vilket är en viktig komponent för leverans med hög kvalitet och en lyckad rekryteringsprocess.

Information om uppdragsgivaren, rollen och kravprofilen sammanställs sedan till ett material som vi använder som underlag i hela rekryteringsprocessen.

Identifiering & Kvalificering

Logent identifierar kandidater genom olika källor som exempelvis:

  • Kandidater i våra befintliga nätverk
  • Vår CV-databas
  • Sociala medier

Vi kartlägger potentiella kandidater och branscher genom våra annonser som ofta är annonskampanjer.

Verifiering, Tester & Urval

Logent genomför intervjuer där vi går igenom professionell bakgrund, meriter samt potential för rollen. Därefter presenteras ett urval av de mest lämpade kandidaterna för uppdragsgivaren.

En felrekrytering kostar både tid och pengar. Därför är det viktigt att de som utför rekryteringsprocessen görs av utbildade, professionella rekryterare som har både erfarenhet och engagemang.

Kundintervjuer & Slutförande

I detta steg träffar uppdragsgivaren de överenskomna slutkandidaterna, Logent agerar med mentorskap för båda parter.

På slutkandidater genomförs utvärderande personlighets- och problemlösningstester, referenstagning, samt eventuell bakgrunds- och kreditkontroll vid överenskommelse.

Uppföljning sker med både uppdragsgivare och kandidat efter avslutad rekrytering samt efter ett par månader för ytterligare uppföljning.

Slide
Bli en del av Logent!
Resan som anställd kan börja på olika orter i olika delar av vårt bolag där vi nu 2023 är ca 3800 anställda i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna. Kom ombord du också, det blir en rolig resa!