Knowledge Center2024-03-22T12:43:54+00:00

Knowledge center

Vårt Knowledge Center innehåller en mängd artiklar, guider och råd som täcker allt från grundläggande begrepp till avancerade tekniker. Vi hoppas att du kommer att dra nytta av vår kunskap och att vi kan hjälpa dig att optimera din logistikverksamhet.

Logistik som enabler av AI-utvecklingen

2024-05-24|AI|

  I takt med att internet revolutionerade världen och skapade en digital boomerang, där möjligheter och risker kolliderade, skapades en katalysator för innovation, där många idéer testades och affärsmodeller prövades i ljuset av ny teknologi. [...]

Optimera logistiken genom smart outsourcing 

2024-05-15|Outsourcing|

Effektivitet och kostnadsminskning är frågor som lyfts fram på många företagsledningars dagordning. En strategi som har blivit alltmer populär för att hantera dessa utmaningar är outsourcing av logistikfunktioner till externa leverantörer. Denna artikel utforskar den [...]

Logistikens avgörande roll i E-handeln

2024-04-19|E-handel|

E-handeln har blivit en av de mest dynamiska och snabbväxande sektorerna i dagens affärsvärld. Enligt en rapport från Statista ökade den globala e-handelsförsäljningen med 20% under 2023, och förväntas fortsätta växa i samma takt under [...]

Operational Excellence

2024-03-21|Operational Excellence|

Operational Excellence – ett buzzword eller vägen till effektiv, säker logistik med tydligt realiserade kundvärden? Världen är i kontinuerlig förändring. Logents kunder och partners är i konstant behov av bättre, snabbare och mer agila lösningar [...]

Ökad effektivitet för automationslösningar

2024-03-21|Automation|

Situation Att välja en automationslösning för att hantera ökad efterfrågan och kortare ledtider har blivit allt vanligare. För många aktörer handlar det om stora investeringar för att på såväl kort som lång sikt klara av [...]

Ett urval av våra partners

Till toppen