Tjänster

Genom vår samlade kompetens och vårt kompletta tjänsteutbud, erbjuder vi verkliga helhetslösningar för hela logistikkedjan. Vi kan vara en del i din verksamhet eller ta fram helhetslösningen för er logistik. Här är våra tjänsteområden och erbjudanden.

Logistik

Våra tjänster inom Lager, 4PL och Tull ger er ökad kontroll, lägre kostnader & högre servicenivå. Vi erbjuder drift och utveckling av logistik- och lagerfunktioner och är en oberoende tjänsteleverantör inom transport och tull som utvecklar och administrerar godsflöden för våra kunder. Ni fokuserar på kärnverksamheten och er logistikfunktion drivs och utvecklas av specialister.

Läs mer

Bemanning

Logents tjänster inom bemanning och rekrytering tillhandahålls av erfarna logistik och HR-specialister, där våra kunder kan räkna med betydande kostnadsfördelar och kontinuerlig utveckling. Vi är specialister på bemanning inom lager, distribution, industri och administration och erbjuder rekrytering av chefer och specialister inom supply chain management, inköp och logistik.

Läs mer

Hamn & Hub

Genom att etablera, driva och utveckla verksamhet i strategiskt viktiga hamnar och kombiterminaler kan vi erbjuda ett effektivt och miljövänligt nät av terminaler. De tjänster vi erbjuder innefattar bland annat terminaldrift, stuveritjänster, bemanningslösningar, förar- och maskinuthyrning samt verkstads- och maskintjänster.

Läs mer

Kompetens

Genom våra kvalificerade logistikkonsulter kan vi erbjuda en bred kunskapsbas för företag som vill utveckla och effektivisera sin logistik och stärka sin personal. Vårt erbjudande har alltid varit logistikutveckling med ett helhetsperspektiv som skapar direkt affärsnytta och effekt i er verksamhet.

Läs mer