Vi leverer fleksible og langsiktige løsninger som optimerer våre kunders prosesser som møter dagens og fremtidens logistikkutfordringer.

0
MSEK i omsetning
0+
Antall ansatte
0%
Andel ansatte under 30 år
0+
Bedriftssteder
0%
Andel fornybar elektrisitet

Tjenestetilbud

I samarbeid med våre kunder tilbyr vi et bredt spekter av tjenester med høy kompetanse og kompetanse innen logistikk. Dette gjør vi ved å ta våre kunders logistikkutfordringer på en ansvarlig måte hvor vi er innovative, lydhøre og transparente. Våre løsninger er sentrert rundt langsiktighet og bærekraft.

Logistics
Consulting

Warehousing

Production
Logistics

Ports &
Terminals

Transport
Management

Customs
Services

Staffing

Recruitment

Logents tre nivåer for samarbeid

Å bemanne en virksomhet med rett kompetanse til rett pris er en balansegang mellom kontinuitet og fleksibilitet, samt kostnadseffektivitet og kompetanse. I tillegg er det juridiske forhold å ta hensyn til, spesielt ved valg av bemanningsløsning. Med Logent som partner vil du tilfredsstille nye lovendringer. Som logistikkpartner er vi vant til å være strikken som tilpasser seg våre kunders volum og etterspørsel. Vi er logistikkere og vet at vareflyten varierer, avhengig av mange dynamiske faktorer.

Driftsavtale

 • Outsourcing vegg-til-vegg
 • Sentrale prosjekt- og utviklingsressurser
 • Logent har operativt driftansvar
 • Logent Management lokalt
 • Logent etablerer et eget dedikert produksjonsselskap

Enterpriseavtale

 • Outsourcing av deler av produksjonsvirksomheten/forsyningskjeden
 • Involvering av sentrale ressurser ved utvalgte punktinnsatser
 • Tydelig resultatansvar/stykkpriser
 • Fleksibilitet & skalerbarhet

HR Business Partner

 • Tradisjonell bemanningsavtale
 • For selskaper med tariffavtale
 • Vikarbasert bemanning
 • Ressurser fra Logent sine divisjoner Produksjon og Warehousing

Økt bærekraft i forsyningskjeden

Vi hever ambisjonsnivået innenfor vår leverandørkjede og investerer tidlig i……

3 tips for å lykkes på jobbintervjuet

Tenk før intervjuet på konkrete eksempler som viser egenskaper eller ferdigheter…..

Logents Drawback-konsept

Med Logents innovative Drawback-Konsept har du muligheten til å komme tilbake…..

Et utvalg av våre samarbeidspartnere

Slide
Bli en del av Logent!
Reisen som ansatt kan starte på forskjellige steder i ulike deler av selskapet vårt hvor vi nå har cirka 3800 ansatte i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Nederland i 2023. Kom ombord du også, det blir en morsom tur!

Vi tar gjerne kontakt!

Logent AS
Kirkegata 3
2000 Lillestrøm
Tlf: +47 40 70 50 00