Vi er Logent

Logent er en uavhengig logistikkpartner med mulighet for å tilby helhetsløsninger for hele logistikkjeden. Vår styrke er håndteringen og effektiviseringen av prosesser som logistikkintensive selskaper trenger og benytter seg av.

  • 3000 ansatte
  • Etablert i Sverige og Norge
  • 25 kontorer
  • 1,5 mrd i omsetning
Logistikk
Våre tjenster innen Lager, Transport Management og Toll gir en bedre kontroll, lavere kostnad og høyere servicenivå.
Ports & Terminals
Logent drifter og utvikler havnvirksomhet der vi gjennom en kombinasjon av kompetanse i fra flere områder har et unikt tilbud.
Bemanning & Rekruttering
Logent er et ledende bemanningsselskap innen logistikk med fokus på personell til lager, distribusjon, industri og administrasjon.
Logistics Consulting
Logent tilbyr høyt kvalifiserte logistikkonsulenter til selskap som vil utvikle og effektivisere sin logistikk.