PORTS & TERMINALS

Logent Ports & Terminals driver och utvecklar hamn- och terminalverksamhet där vi genom kombinationen av kompetens från flera områden skapar ett unikt erbjudande.

Flexibilitet samt oberoende är två av våra största styrkor när vi tar fram lösningar som alltid har kunden i fokus.

Logent Ports & Terminals är en oberoende terminaloperatör som driver en Ro/Ro-terminal i Göteborgs Hamn, en kombiterminal i Hallsberg och utför specialiserade stuveritjänster i Stockholm och Nynäshamn.

Våra verksamheter

Slide 1

Göteborg

På terminalen i Göteborg lossar och lastar vi primärt RoRo-fartyg. Allt ifrån bilar till gruvmaskiner eller rolltrailers som vi stuffat på terminalen. Vi hanterar också projektlaster där möjlighet till inhyrning av mobilkran finns, Terminalen har två kajplatser, 650 m järnvägsspår och är ISPS-klassad med panelstaket och 24h bevakning.

Slide 1

Stockholm
I Stockholm utför vi stuveritjänster för Viking Line. Vi förtöjer och kastar loss fartyg, lossar och lastar trailers och fordon samt dirigerar långtradare och privatbilar. Våra kompetenta stuveriarbetare har lång erfarenhet av hamnarbete. Vi utför i samarbete med Stockholms Hamn AB även stuveri- och lagringsuppdrag för projektlaster som hanteras i stadens hamnar.

Slide 1

Nynäshamn
I Nynäshamn arbetar vi inom energihamnen och LNG terminalen. Logents personal är specialutbildade hamnarbetare för lossning och lastning av olje- gas- och produkttankers för kunderna i hamnen.

Vi utför även säkerhetsvaktstjänster på raffinaderiet, såsom gasprovare, inträdes- och avspärrningsvakt, brandvakt och ledsagning.

Slide 1

Hallsberg
Mitt i Sveriges järnvägshjärta ligger vårt Logistikcentrum. Med 3 fullängdsspår in till Kombiterminalen i Hallsberg och tågpendlar varje dag från Göteborgs Hamn finns möjlighet till snabba och klimatsmarta transportlösningar.

På terminalen finns 17 000 kvm varmlager samt 14 000 kvm kallager. Vi erbjuder lossning och lastning, lagring, ompackning och cross-docking samt hjälper till att förmedla transportlösningar. Vi hanterar såväl intermodala containrar och trailers som konventionella tågvagnar.

previous arrow
next arrow

Kontaktpersoner

Richard Hjertquist
Business Area President, Ports & Terminals
richard.hjertquist@logent.se

Mikael Myntti
Strategic Sales and Development Manager
mikael.myntti@logent.se

Daniel Karlsson
COO, Göteborg
daniel.karlsson@logent.se

Anette Vilhelmsson
Site Manager, Stockholm & Nynäshamn
anette.vilhelmsson@logent.se

Henrik Edfeldt
Site Manager, Hallsberg
henrik.edfeldt@logent.se