255px-Flag_of_Sweden.svg

Finansiell information

 • Emittent – SSCP Lager BidCo AB (publ), a public limited company incorporated under the laws of Sweden with Reg. No. 559109-9154
 • ISIN – SE0013358686
 • Första Emissionsdag – 31 oktober  2019
 • Förfallodag – 5 år efter första emissionsdag
 • Den initiala emissionsvolymen är 900 miljoner SEK med ett ramverk på 1500 miljoner SEK
 • Obligationerna är denominerade i svenska kronor.
 • Det nominella beloppet för varje Obligation är initialt 1 250 SEK.
 • Det sammanlagda nominella beloppet för Obligationerna är initialt 900 miljoner SEK, och det högsta totala nominella beloppet för Obligationerna är 1500 miljoner SEK.
 • Bolagsordning
 • Logent Terms & Conditions
 • Delårsrapport kvartal 2 / 2020-08-28
 • Delårsrapport kvartal 3 / 2020-11-27

Klicka här för att läsa och följa våra nyheter.

SF
Sara Fors
CFO
sara.fors@logent.se
255px-Flag_of_Great_Britain_(1707–1800).svg

Financial Information

 • Issuer – SSCP Lager BidCo AB (publ), a public limited company incorporated under the laws of Sweden with Reg. No. 559109-9154
 • ISIN – SE0013358686
 • First issue date – 31 October  2019
 • Final maturity date is 5 years after the First issue date
 • The Bonds are denominated in Swedish Kronor
 • The initial nominal amount of each Initial Bond is 1 250 SEK
 • The initial total nominal amount for the Bonds is SEK 900 million with a maximum total amount of the Bonds of SEK 1 500 million.
 • Articles of association
 • Logent Terms & Conditions
 • Interim report for Q2: 2020-08-28
 • Interim report for Q3: 2020-11-27

Click here to follow our news.

SF
Sara Fors
CFO
sara.fors@logent.se