Logistics Consulting

Logent erbjuder kvalificerade logistikkonsulter för företag som vill utveckla och effektivisera sin logistik. Vi analyserar hela eller delar av verksamheten och föreslår mätbara och genomförbara förbättringar.
 • Våra kunder är företag som vill utveckla och effektivisera sin logistik. Logent analyserar verksamheten och föreslår mätbara, genomförbara förbättringar i kundens logistikprocess
 • Vi möjliggör effektiv logistik genom analys av delar eller hela logistikflöden
 • Analys för ökad kapacitet samt flexibilitet och reducerade kostnader
 • Analys för reducerad ledtid (time-to market) och ökad servicegrad gentemot kund
 • Logistikutredningar
 • Optimering av processer
 • Analys av layout samt material handling equipment
 • Analys och design för automationslösningar
 • Projektledning vid implementationer
 • Konceptuell design samt nyetablering
 • Lösningsgaranti

Omfattande konsultutredning där Logent stöttade Bokus med footprint strategi, kartläggning av logistikbehov inklusive systemlösning. Målet var att reducera logistikkostnader, höja kvalitet och möta ökade kundkrav med kortare orderledtider och samma dag leveranser.

Blomsterlandet är i en tillväxtfas med sin e-handel. Logistiken behöver framtidssäkras för att möjliggöra förväntad tillväxt. Logent genomförde en konsultutredning där olika scenarion simulerades utifrån förväntad tillväxt, geografisk placering samt möjliga effekter av utlämningspunkter eller nyttjande av befintliga butiker. Under utredningen analyserades hur en optimal logistikuppsättning behöver se ut utifrån, placering av lager, dimensionering av lager samt layout, materialflöde, processer, IT-stöd, utrustning, in/ut varutransporter samt organisation och flexibilitet för volymfluktuationer.

Beijer Byggmaterial hade med anledning av uppförandet av en ny anläggning i Uppsala, identifierat ett behov att genomlysa lager- och logistikflödet i sitt ”drive in” lager. Målet med uppdraget var att identifiera såväl kort- som långsiktiga utvecklingsmöjligheter i lagerhanteringen för att möta högt ställda krav på kostnadseffektiv och tidsbesparande logistik.

Uppdraget gick ut på att identifiera, värdera och föreslå prioritering av lösningar på bland annat lagerlayout, lagerläggning, materialflöde, plock & pack, in/ut varutransporter.