Ports & Terminals

Logent driver och utvecklar hamnverksamhet där vi genom kombinationen av kompetens från flera områden har ett unikt erbjudande. I våra hamnverksamheter löser vi alla uppgifter inom godshantering för last- och passagerartrafik.
  • Oberoende aktör med fokus på effektivitet och flexibilitet
  • Proaktivitet i att kontinuerligt förbättra vår gemensamma affär
  • Vi hittar lösningar på era utmaningar
  • Operational excellence med satta servicenivåer
  • Transportplanering
  • Förar- och maskinuthyrning
  • Stuveritjänster
  • Lossning/lastning av bilar, andra RoRo-enheter samt High & Heavy last
  • Containerhantering

Viking Lines fartyg är en bekant syn i Stadsgårdsterminalen i Stockholm sedan 1980-talet. Logent Ports & Terminals erbjuder sedan 2010 dagligen bl.a. körning av och på fartygen för trailers, andra förarlösa fordon och lastenheter.

”Logents insats är avgörande för att vi ska kunna hålla vår turlista och säkra den goda kundupplevelsen för våra gäster” – kommenterar Dan Roberts, Fleet Manager Safety, Security & Port Operations på Viking Line”

Många resenärer på båda sidor om Östersjön har ett personligt förhållande till såväl Tallink som Silja Line och den berömda sälen. Trafiken på Stockholm kan härledas till tidigt 1900-tal. Redan då var kvalitet och tillförlitlighet nyckelord för verksamheten. Logent Ports & Terminals levererar stuveri- och stödtjänster till Tallink Silja Line i Värtahamnen sedan nästan tio år.

”Vår igenkänningsfaktor och kvalitetsprofil är starka drivkrafter för oss. Vi ställer även höga krav på våra servicepartners. Logent är en viktig del av vårt ansikte mot kunden och uppfyller dessa krav”

– Håkan Fagerström, Group Head Of Cargo, Tallink Silja

WW Oceans fartyg har under en mycket lång tid varit trogna och regelbundna besökare i Göteborgs hamn. Logent Ports & Terminals erbjuder rederiet och dess import- och exportkunder stuveri- och terminaltjänster av olika slag.