Transport Management

Logent som din transportpartner. Vi fungerer som kundens logistikk- og transportavdeling der vi som langsiktig partner utformer, administrerer og løpende effektiviserer godsflyten.

Samarbeidet starter med en Transportanalyse, der forbedringspotensialet kartlegges. Transport Management er en uavhengig aktør, med unik kompetanse og globalt nettverk.

Effektene av å samarbeide med oss er reduserte transportkostnader, redusert administrasjon og økt kontroll.

Logent er kundens logistikk- og transportavdeling der vi som langsiktig partner utformer, administrerer og løpende effektiviserer godsflyten, hvor effektene er:

 • Reduserte transportkostnader
 • Minsket administrasjon
 • Mindre byrde for kunden, Logent står for all kontakt med transportselskapene
 • I sin enkelhet: En kontakt – ett system – en faktura
 • Logents uavhengige transportanalyse gir et overblikk over dagens tilstand og identifiserer forbedringpotensiale.
 • Logents sitt unike og veletablerte globale logistikknettverk håndterer alle typer transport
 • Helt uavhengig velges optimal løsning
 • Optimalisering utifra kostnader, fleksibilitet, leveringstider og kvalitet
 • Reduksjon av transportkostnader
 • Tilgang til Logent sin unike kompetanse og logistikknettverk
 • Implementering av en effektiv transportflåte
 • Reduksjon av transportkostnader
 • Effektiv transportadministrasjon som styres og støttes av erfarne transportspesialister
 • Moderne IT-løsning som visualiserer flåtestyring
 • Enkelhet – en kontakt, ett system, en faktura
 • Reduksjon av transportkostnader
 • Avlastning av intern logistikkavdeling
 • Fakturakontroll minimerer administrasjon, kostnader og sikrer ønsket kvalitet
 • Partnerskap med spesialister for kontinuerlig utvikling
 • KPI-rapportering, analyse, SOP, utdanning etc.

Vil du vite mer, ta gjerne kontakt med oss

Eksempel på kundesamarbeide

Logent har flere kunder/partnere hvor Logent har designet, implementert og nå drifter en Transport Management-løsning, som sikrer konstnadseffektivitet og effektiv administrering.

Felles for kundeoppdragene er at kundene sparer mye tid på ordreadministrasjon, transportbookinger, og fakturahåndtering. Alle disse samarbeidene startet med en Transportanalyse, som spesifiserte de initelle effektene for kunden.

”Tidigere la vi mye kraft og energi på å finne ut av hvordan vi skulle løse våre ulike logistikk problemer, det gjør vi ikke lenger. Nå spør vi ikke om hvordan, men når er det fikset?”

Samarbeid med det Svenske Forsvaret ( Försvarsmakten)

Försvarsmakten og FMV har omfattende materialflyt. Årlig håndteres over 70 000 sendinger, som innebærer både innenriks- og utenrikstransport, samt avansert spesialtransport; vi har meget høye kvalitetskrav i alle ledd, og under spesifikke forutsetninger. Tidligere ble dette håndtert internt i organisasjonen, og av ulike samarbeidspartnere.

Logent har etablert et kontrolltårn med moderne tekniske løsninger, som tar seg av anskaffelse av transportbehovet, samt daglig drift og løpende utvikling. Den totale løsningen har gitt oss en mer effektiv logistikkprosess, med lavere kostnad, høyere kvalitet, forbedret kontroll og styring.