Slide
Investor Relations
Vi är marknadsledande inom kontraktslogistik i Norden med en unik metod och brett tjänsteutbud. Vår styrka är vår kompetens och vår erfarenhet av att designa, implementera och drifta kvalitativa och effektiva logistikösningar anpassade efter våra kunders behov.
Hållbarhet är en del av vår övergripande strategi och avgörande för att vi ska nå våra mål och fortsätta utvecklas som bolag.
0
MSEK i omsättning
0+
Antal medarbetare
0%
Andel medarbetare under 30 år
0+
Verksamhetsorter
0%
Andel förnybar el
Slide
Om Logent
Vi är marknadsledande inom kontraktslogistik i Norden med en unik metod och brett tjänsteutbud. Vi erbjuder ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Vi är en oberoende part utan egen infrastruktur och skräddarsyr lösningen utifrån kundens behov. Vi tar helhetsansvar från konsultutredning och solution design till leveransåtagande och realiserad effekt och strävar efter ständiga förbättringar genom robusta operativa processer och fokus på starkt ledarskap.
Slide
Regulatoriska pressmeddelanden
Välkommen till vår sida för regulatoriska pressmeddelanden där vi delar viktig information om företagets aktuella händelser och uppdateringar i enlighet med regler och föreskrifter. Här kan du få insikt i vår organisations senaste utvecklingar och rapporter om våra åtaganden gentemot stakeholders.
Slide
Finansiella rapporter

Innehåller lagstadgade årsrapporter, hållbarhetsrapporter samt övrig information.

Finansiell kalender

Vår finansiella kalender ger en översikt över datum för kommande finansiella händelser.

Obligation

Information om vår finansieringsstrategi, skuldprogram och säkerställda obligationer.

Slide
Hållbarhet

Vårt mål är att bli befintliga och nya kunders naturliga samarbetspartner och skapa hållbara lösningar för dagliga och långsiktiga logistikbehov. Hållbarhetsarbetet är integrerat i vår affärsmodell och en viktig del i arbetet mot att nå vår vision. Hållbarhet är för oss även avgörande för att vi ska nå våra mål och kunna hjälpa våra kunder att nå sina.

Slide
Ledning & Styrelse

På vår lednings- och styrelsesida kan du utforska det dedikerade teamet som är en viktig del i Logents framgång. Våra erfarna ledare, som har årtionden av branscherfarenhet, driver vår organisation med en passion för People, Planet och Partner. Tillsammans formar de vår strategi och styr vår dagliga verksamhet, alltid med målet att leverera högkvalitativa lösningar till våra kunder.

Slide
Andrzej Kulik
CFO

andrzej.kulik@logent.se
+46(0) 738 156 700