LOGISTICS CONSULTING

Inom Logent Consulting tillhandahåller vi expertis och rådgivning inom våra olika tjänsteområden. Lång erfarenhet från många olika typer av komplexa logistikuppdrag gör att vi kan ta oss an era problemställningar och komma med innovativa lösningar.

Ett partnerskap med Logent inleds oftast med någon form av konsultativ stuide eller koncept. Vårt team av erfarna logistikexperter ansvarar för att samla in data och ta fram scenarion för att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt beslutfattande och en optimal logistiklösning utifrån era förutsättningar.

Warehousing

Transport
Management

Customs
Services

Vår process

Med lång erfarenhet från dedikerad kontraktslogistik har vi byggt ett marknadsunikt erbjudande till kunder som ställer höga krav på sin logistik där vi kunnat bidra samt supportera hela resan från förstudie till effektiv drift.

Koncept & Förstudie
Analys & Design
Implementering & Drift

Kontaktpersoner

Daniel Rhedin
Vice President, Solution Design
daniel.rhedin@logent.se

Johan Lindahl
Solution Design Director
j.lindahl@logent.se

Fredrik Strömberg
Business Area President, Transport Management
fredrik.stromberg@logent.se

Henrik Hansson
Business Area President, Customs Services
henrik.hansson@logent.se

Slide 1
Logistik, kontraktslogistik

Beijer Byggmaterial är en av Sveriges ledande aktörer för försäljning av byggmaterial i första hand mot proffssegmentet. Bolaget har haft en kraftig tillväxt de senaste åren och omsatte 2022 ca 10 miljarder SEK.

Beijer var i behov av en ny centrallagerlösning för att säkerställa framtida tillväxt och leveransförmåga. Logent fick uppdraget att designa, implementera och drifta det nya centrallagret i Eskilstuna.

Partnerskapet mellan Beijer och Logent har resulterat i utvecklingen av ett toppmodernt och framtidssäkrat centrallager med automation, tågförbindelse och solceller mm. Anläggning är under uppförande och beräknas tas i drift Q1 2024