Ports & Terminals

Logent driver och utvecklar hamn- och terminalverksamhet där vi genom kombinationen av kompetens från flera områden har ett unikt erbjudande. I våra hamnverksamheter löser vi alla uppgifter inom godshantering för last- och passagerartrafik.

Vi driver ro-ro terminalen i Göteborgs Hamn, oljehamnen i Nynäshamn samt hamn- och stuveritjänster i Stockholms hamnar.

  • Oberoende aktör med fokus på effektivitet och flexibilitet
  • Vi löser era utmaningar
  • Verksamhetsoptimering som ger mervärde för er affär
  • Yrkesutbildad personal och maskinförare för ro-ro och containerhantering
  • Specialutbildad personal för all verksamhet i olje-, LNG-, och energihamnar samt terminaler
  • Lossning/lastning av bilar, andra RoRo-enheter samt High & Heavy last
  • Containerhantering
  • CFS hantering, mottagning, stuff och stripp, tunga lyft, lagring
  • Järnvägshantering

Kontakta oss

Mikael Myntti
Affärsutveckling & Försäljning
Ports & Terminals
+46 72 161 4874
mikael.myntti@logent.se

Viking Lines fartyg är en bekant syn i Stadsgårdsterminalen i Stockholm sedan 1980-talet. Logent Ports & Terminals erbjuder sedan 2010 dagligen bl.a. körning av och på fartygen för trailers, andra förarlösa fordon och lastenheter.

”Logents insats är avgörande för att vi ska kunna hålla vår turlista och säkra den goda kundupplevelsen för våra gäster”

Dan Roberts
Fleet Manager Safety, Security & Port Operations på Viking Line”

Sen början av 2021 trafikerar Sea-Cargo Göteborg varje vecka. Linjen knyter till det industritäta norska västlandet via hamnarna i Stavanger, Bergen, Sunndal och Ålesund. Linjen når också polska Swinoujscie, som i sin tur ger ytterligare alternativ i handeln med Centraleuropa.

Logent-terminalens traditionella utbud, hantering av självgående stora och små fordon samt projekt- och enhetslaster, står till Sea-Cargos och dess kunders fulla förfogande.

Den här linjen är en unik satsning med många ben att stå på vad gäller volymunderlag. Vi har en industriell volym i botten som gör satsningen möjlig och vi har fått ett överväldigande gensvar från marknaden.

 – Tore Knudsen
Director Shipping Division,Sea-Cargo A/S

WW Oceans fartyg har under en mycket lång tid varit trogna och regelbundna besökare i Göteborgs hamn. Logent Ports & Terminals erbjuder rederiet och dess import- och exportkunder stuveri- och terminaltjänster av olika slag.