Production Logistics

Logent erbjuder drift och utveckling av produktionslogistik genom outsourcing eller som entreprenadlösning. Vi säkerställer en ökad kvalitet för produktionsflödet, minskade ledtider och optimerade kostnader. Vi driver verksamheten utifrån både specifika förändringsprojekt samt ständiga förbättringar i den dagliga verksamheten.

 • Godsmottagning
 • Kontroll
 • Lagerhantering
 • Plock
 • Kittning
 • Intern spridning
 • Interntransporter
 • Produktförädling/VAS tjänster (t ex delmontering av komponenter)
 • Betala för verklig volym genom styckpriser
 • Flexibilitet genom anpassad kapacitet
 • Sortering och emballagenedbrytning
 • Tvätt och reparation
 • Buntning, lagring och lastning
 • Administration

Våra kunder är företag som vill utveckla och effektivisera sin logistik. Logent analyserar verksamheten och föreslår mätbara, genomförbara förbättringar i kundens logistikprocess

 • Logistikutredningar
 • Optimering av processer
 • Analys av layout samt material handling equipment
 • Analys och design för automationslösningar
 • Projektledning vid implementationer
 • Konceptuell design samt nyetablering
 • Lösningsgaranti
 • Expertis inom ledande WMS system

Kontakta oss

Eric Sandgren
Vice President Business Development
+46 70 724 9317
eric.sandgren@logent.se

Johan hemsidan

Johan Edström
Business Development Manager
+46 76 891 3000
johan.edstrom@logent.se

Carl Henrik Jönsson
Business Development Director
+46 70 447 29 32
Carl.H.Jonsson@logent.se

Volvo Cars har haft en kraftig volymtillväxt. Logent ansvarar för Volvo Cars emballagehantering i en terminal i närheten av Torslanda bilfabrik. Logent har designat en skalbar logistiklösning med en ny automationsutrustning som har sänkt kostnaderna radikalt och ökat kapaciteten för att möta tillväxten. Det är ett kontinuerligt flöde och Volvos leverantörer måste ständigt ha tillgång till emballage för att kunna leverera material till produktion. En avgörande framgångsfaktor är Logent kontinuerliga förbättringsarbete genom ett standardiserat operational excellence program.

Saab står inför en kraftig tillväxt med leveranser av Gripen till Sverige och Brasilien. I samband med detta har Saab valt att ingå ett samarbete med Logent för att skapa effektiva logistiklösningar och för att säkerställa produktionskapacitet. Framtida verksamhet ställer krav på en starkare utveckling av internlogistiken och Saab behöver en logistikpartner som på ett kraftfullt sätt kan bidra till en effektivare verksamhet.

”Vi valde Logent då vi är övertygande om att de kan utveckla vår logistik. För oss var det viktigaste kriteriet att hitta en partner som har förmågan att kontinuerligt utveckla vår interna logistik samt att bryta kostnadskurvan i samband med produktionsökningen.”