Production Logistics

Logent tilbyder drift og udvikling af produktionslogistik gennem outsourcing eller som en kontraktløsning. Vi sikrer øget kvalitet til produktionsflowet, reducerede gennemløbstider og optimerede omkostninger. Vi driver forretningen ud fra både konkrete forandringsprojekter og løbende forbedringer i den daglige drift.

  • Varemodtagelse
  • Styring
  • Lagerstyring
  • Plock
  • Kitt
  • Intern formidling
  • Intern transport
  • Produktbehandling/VAS-tjenester (f.eks. delvis samling af komponenter)
  • Betal for faktisk volumen gennem enhedspriser
  • Fleksibilitet gennem tilpasset kapacitet
  • Sortering og pakkeopdeling
  • Vask og reparation
  • Buntning, opbevaring og lastning
  • Administration

Vores kunder er virksomheder, der ønsker at udvikle og effektivisere deres logistik. Logent analyserer forretningen og foreslår målbare, gennemførlige forbedringer i kundens logistikproces

  • Logistiske undersøgelser
  • Procesoptimering
  • Analyse af layout og materialehåndteringsudstyr
  • Analyse og design til automationsløsninger
  • Projektledelse for implementeringer
  • Konceptuelt design og nyetablering
  • Løsningsgaranti
  • Ekspertise i førende WMS-systemer

Kontakt os

Eric Sandgren
Vice President Business Development
+46 70 724 9317
eric.sandgren@logent.se

Johan.jpg

Johan Edström
Business Development Manager
+46 76 891 3000
johan.edstrom@logent.se

Volvo Cars har oplevet stærk volumenvækst. Logent er ansvarlig for Volvo Cars emballagehåndtering i en terminal nær bilfabrikken Torslanda. Logent har designet en skalerbar logistikløsning med nyt automatiseringsudstyr, der radikalt har reduceret omkostningerne og øget kapaciteten til at møde vækst. Det er et kontinuerligt flow og Volvos leverandører skal hele tiden have adgang til emballage for at kunne levere materialer til produktion. En afgørende succesfaktor er Logents kontinuerlige forbedringsarbejde gennem et standardiseret operationel excellence-program.

Saab står over for stærk vækst med leverancer af Gripen til Sverige og Brasilien. I forbindelse hermed har Saab valgt at indgå et samarbejde med Logent om at skabe effektive logistikløsninger og for at sikre produktionskapacitet. Fremtidig drift stiller krav til en stærkere udvikling af intern logistik, og Saab har brug for en logistikpartner, der kan yde et stærkt bidrag til en mere effektiv drift.

”Vi valgte Logent, da vi er overbeviste om, at de kan udvikle vores logistik. For os var det vigtigste kriterium at finde en samarbejdspartner, der har evnen til løbende at udvikle vores interne logistik og knække omkostningskurven i forbindelse med øget produktion.”