PRODUCTION LOGISTICS

Binnen Productielogistiek bieden wij de ontwikkeling en exploitatie van (een deel van) de interne logistiek voor productie-eenheden.

Wij bieden de exploitatie en ontwikkeling van productielogistiek aan via outsourcing of als contractoplossing. Wij zorgen voor een hogere kwaliteit van de productieflow, kortere doorlooptijden en geoptimaliseerde kosten. We runnen het bedrijf op basis van zowel specifieke veranderingsprojecten als continue verbeteringen in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Ontwerp & dimensionering van inrichting en automatisering

Vastgoed-
ontwikkeling

Inkoop
& financiering

Implementatie

Operatie

Ons proces

Met een lange ervaring op het gebied van toegewijde contractlogistiek hebben we een marktuniek aanbod opgebouwd voor klanten die hoge eisen stellen aan hun logistiek, waarbij we het hele traject van voorstudie tot efficiënte exploitatie hebben kunnen bijdragen en ondersteunen.

Concept & Haalbaarheidsstudie
 • Formuleer de situatie en uitdaging van de klant
 • Verzamel gegevens om het management, de processen en de reikwijdte van het bedrijf te begrijpen
 • Concept ontwikkelen incl. Indeling, automatisering en grootte
 • Scenariogeneratie en ingebouwde schaalbaarheid
 • Eerste businesscase
 • Presentatie over voortgezette dialoog

Op basis van de uitkomst van het concept en de voorstudie neemt de klant de beslissing om tot een detailstudie en overeenkomst met Logent over te gaan.

Analyse & Ontwerp
 • Uitgebreide studie en verdere verwerking van het vooronderzoek
 • Verwerving en verificatie van aanvullende gegevens
 • Detaillering van processen en productiviteitsberekeningen
 • Centraal in zwaartekrachtanalyse en selectie van eigendom/perceel
 • Betrek leveranciers om een ​​scherp dossier op te stellen
 • Uitwerking en presentatie van de business case
Na een gedetailleerde analyse- en ontwerpfase is een voltooide oplossing klaar voor implementatie.
Implementatie & Bediening
 • Inkoop, onderhandelen en bestellingen plaatsen voor inventaris, stellingen, vrachtwagens en eventueel automatisering
 • Oprichting en overname van vastgoed
 • Voortdurend beheer van het project in het projectforum
 • Voortdurende implementatie van de logistieke oplossing
 • Set netwerken, WMS-systemen
 • Proefperiode uitvoeren
 • Staf toevoegen
 • Start de ramp-up en ga live
Na de implementatiefase wordt de oplossing in bedrijf gesteld en overgedragen aan de operationele organisatie van Logent.

Contact personen

Eric Sandgren
Vice President, Business Development
eric.sandgren@logent.se

Johan Edström
Business Development Director
johan.edstrom@logent.se

Carl-Henrik Jönsson
Business Development Director
carl.h.jonsson@logent.se

Slide 1

Saab i Linköping är tillverkare av det svenskutvecklade stridsflygplanet JAS gripen. I Linköping finns idag tillverknings och utvecklingsverksamhet och en omfattande logistik kopplat till flera av Saabs affärsområden.

Logent fick fullt ansvar för produktionslogistiken, inklusive hantering av godsmottagning, lagerhållning, kitting och line-side feeding, VAS och interna transporter. Logent genomförde en genomlysning av hela produktionsvärdekedjan för att definiera SOP och identifiera förbättringsområden samt Samordning av underleverantörer för den interna logistikkedjan.

Den nya lösningen har inneburit att Sabb har en säkrad hantering av volymökning i produktionen, ökad transparens och kontroll genom hela den interna logistikens värdekedja och en dedikerad strategisk partner för att säkerställa långsiktig utveckling av leveranskedjan.

Slide 1

Volvo Cars är en global tillverkare av personbilar. Bolaget konstruerar och bygger bilar utifrån delar som tillverkas och levereras i Volvos egna emballage. Emballaget cirkulerar mellan leverantören och Volvos producerande enheter.

Logent fick i uppdrag att designa, implementera och drifta Volvos emballageterminal i anslutning till verksamheten i Torslanda i Göteborg. Anläggningen har hög grad av automatisering med två robotlinor som går dygnet runt.

Den nya anläggningen som Logent satt upp har haft stora positiva effekter för Volvo med >25% kostnadsreducering. Lösningen är skalbar och kan anpassas efter Volvos framtida behov och förändrade volymer. Anläggningen togs i drift 2016.

previous arrow
next arrow

Wij komen graag met u in contact!

Logent 
Spectrumlaan 31
2665 NM Bleiswijk