PRODUCTION LOGISTICS

Inom Production Logistics erbjuder vi utveckling och drift av hela eller delar av den interna logistiken för producerande enheter.

Vi erbjuder drift och utveckling av produktionslogistik genom outsourcing eller som entreprenadlösning. Vi säkerställer en ökad kvalitet för produktionsflödet, minskade ledtider och optimerade kostnader. Vi driver verksamheten utifrån både specifika förändringsprojekt samt ständiga förbättringar i den dagliga verksamheten.

Design & dimensionering av layout och automation

Fastighets-
utveckling

Upphandling
& finansiering

Implementation

Drift

Vår process

Med lång erfarenhet från dedikerad kontraktslogistik har vi byggt ett marknadsunikt erbjudande till kunder som ställer höga krav på sin logistik där vi kunnat bidra samt supportera hela resan från förstudie till effektiv drift.

Koncept & Förstudie
 • Formulera kundens situation och utmaning
 • Inhämta data för att förstå hantering, processer och omfattning av affären
 • Ta fram koncept ink. Layout, automation och storlek
 • Scenarioframtagning och inbyggd skalbarhet
 • Initialt business case
 • Presentation om fortsatt dialog

Baserat på utfallet av koncept- och förstudie fattar kunden beslut om att gå vidare med detaljerad studie och avtal med Logent.

Analys & Design
 • Omfattande studie och vidare bearbetning av förstudien
 • Inhämtning och verifiering av kompletterande data
 • Detaljering av processer och produktivitets beräkningar
 • Central of gravity analys och val av fastighet/tomt
 • Involvera leverantörer för att förbereda skarpt case
 • Detaljering och presentation av business case
Efter genomförd detaljerad analys- och designfas finns en färdig lösning redo för implementering.
Implementering & Drift
 • Upphandla, förhandla och lägg beställning på inventarier, ställage, truckar och ev. automation
 • Etablering och övertagande av fastighet
 • Löpande hantering av projektet i projektforum
 • Löpande implementering av logistiklösningen
 • Uppsättning av nätverk, WMS-system
 • Genomför testperiod
 • Tillsätt personal
 • Initiera ramp-up och Go live
Efter implementeringsfasen är lösningen driftsatt och överlämnad till Logents driftsorganisation.

Kontaktpersoner

Eric Sandgren
Vice President, Business Development
eric.sandgren@logent.se

Johan Edström
Business Development Director
johan.edstrom@logent.se

Carl-Henrik Jönsson
Business Development Director
carl.h.jonsson@logent.se

Slide 1

Saab i Linköping är tillverkare av det svenskutvecklade stridsflygplanet JAS gripen. I Linköping finns idag tillverknings och utvecklingsverksamhet och en omfattande logistik kopplat till flera av Saabs affärsområden.

Logent fick fullt ansvar för produktionslogistiken, inklusive hantering av godsmottagning, lagerhållning, kitting och line-side feeding, VAS och interna transporter. Logent genomförde en genomlysning av hela produktionsvärdekedjan för att definiera SOP och identifiera förbättringsområden samt Samordning av underleverantörer för den interna logistikkedjan.

Den nya lösningen har inneburit att Sabb har en säkrad hantering av volymökning i produktionen, ökad transparens och kontroll genom hela den interna logistikens värdekedja och en dedikerad strategisk partner för att säkerställa långsiktig utveckling av leveranskedjan.

Slide 1

Volvo Cars är en global tillverkare av personbilar. Bolaget konstruerar och bygger bilar utifrån delar som tillverkas och levereras i Volvos egna emballage. Emballaget cirkulerar mellan leverantören och Volvos producerande enheter.

Logent fick i uppdrag att designa, implementera och drifta Volvos emballageterminal i anslutning till verksamheten i Torslanda i Göteborg. Anläggningen har hög grad av automatisering med två robotlinor som går dygnet runt.

Den nya anläggningen som Logent satt upp har haft stora positiva effekter för Volvo med >25% kostnadsreducering. Lösningen är skalbar och kan anpassas efter Volvos framtida behov och förändrade volymer. Anläggningen togs i drift 2016.

previous arrow
next arrow