Transport Management

Logent som din transportpartner. Vi fungerer som kundens logistik- og transportafdeling, hvor vi som langsigtet partner designer, administrerer og løbende effektiviserer fragtstrømme.

Transport Management er en uafhængig aktør med unik ekspertise og et globalt netværk. Effekterne af at samarbejde med os er reducerede transportomkostninger, reduceret administration og øget kontrol. Samarbejdet indledes med en Transportanalyse, hvor forbedringspotentialet fastlægges. Ved at skabe synlighed i strømmene (flows, omkostninger, kvalitet, miljøbelastning) etableres en stærk styring, som igen muliggør et struktureret forbedringsarbejde. Logent er medvirkende til at identificere forbedringerne og implementere dem.

Hvis du er eksisterende kunde hos Logent Transport Management, kan du logge ind på dine sider her: Log ind

Logent er en selvstændig aktør, der sammen med kunden tager en helhedsorienteret tilgang til kundens transportlogistik, både på strategisk niveau og mere operationelt niveau. Vi fungerer som kundens logistik- og transportafdeling, hvor vi som langsigtet partner designer, administrerer og løbende effektiviserer fragtstrømme, og effekten er:

 • Reduceret miljøpåvirkning
 • Reducerede transportomkostninger
 • Reduceret administration
 • Reduceret byrde for kunden ved at Logent tager alle kontakter til transportselskaberne
 • Enkelhed: En kontakt – et system – en faktura
 • Logents uafhængige transportanalyse giver et overblik over den aktuelle situation og identificerer forbedringspotentiale
 • Logents unikke og veletablerede globale logistiknetværk håndterer alle transportformer
 • Uafhængighed sikrer valget af optimal løsning
 • Optimering baseret på problemstilling, omkostninger, fleksibilitet, leveringstider og kvalitet
 • Reduktion af transportomkostninger

Logents unikke kompetence og kapacitet inden for indkøb og implementering sikrer, at de rigtige løsninger etableres. Logent tager det overordnede ansvar for implementering, konfiguration, træning og opfølgning

 • Indfør alternative grønne løsninger
 • Adgang til Logents unikke kompetence- og logistiknetværk
 • Implementering af effektive flows
 • Reduktion af transportomkostninger
 • Effektiv transportadministration, der styres og understøttes af erfarne transportspecialister
 • Moderne IT-løsning, der visualiserer dine flows
 • Enkelhed – en kontakt, et system, en faktura
 • Reduktion af transportomkostninger ved at Logents fakturakontrol identificerer og retter eventuelle fejl på transportfakturaerne
 • Styrkelse af intern logistikafdeling
 • Fakturakontrol minimerer administration, omkostninger og sikrer den rette kvalitet
 • Partnerskab med Logents specialister for løbende udvikling
 • KPI-rapportering, analyse, SOP, uddannelse mm.

Kontakt os

Fredrik Strömberg
Business Area President Transport Management
+46 70 301 3404
fredrik.stromberg@logent.se

Anders Rubin
Sales Executive Transport Management
+46 70 712 5781
anders.rubin@logent.se

Eksempler på kundesamarbejder

Logent har flere kunder/partnere, hvor Logent har designet, implementeret og nu driver en Transport Management løsning, der sikrer omkostningseffektivitet samt effektive administrative processer.

Fælles for kundeopgaverne er, at kundevirksomhederne sparer meget tid på ordreadministration, transportbookinger og fakturahåndtering. Alle disse samarbejder begyndte med en transportanalyse, der specificerede de indledende effekter for kunden.

witre-logo
itab

Kommentar fra en af ​​vores kunder

”Tidligere brugte vi mange kræfter på at tænke HVORDAN vi ville løse diverse logistiske problemer, det gør vi ikke længere. I dag spørger vi ikke hvordan, men kun HVORNÅR er det klar”.

Logent tager det overordnede ansvar for hele vores transportlogistik, det vil sige at optimere den omkostningseffektivt såvel som administrativt.

Med Logents hjælp kan ITAB sætte sit fulde fokus på sin fortsatte markedsvækst. Logent får ansvaret for løbende at lede og udvikle transportlogistik, i tæt samarbejde med ITAB.

– Vi er meget stolte af dette samarbejde. ITAB er i en stor forandringsfase, hvor Logent kraftfuldt kan understøtte ITAB. Gennem Logents løsninger etablerer vi kontrol over både eksisterende og fremtidige transportstrømme og sikrer høj kvalitet, siger Fredrik Strömberg, administrerende direktør i Logent Transport Management.

Partnerskab med Forsvaret:

Forsvaret og FMV har omfattende materialestrømme. Mere end 70.000 forsendelser håndteres årligt, hvilket refererer til både indenlandske og internationale transporter samt avancerede specialtransporter; alle med høje kvalitetskrav på alle niveauer og under specifikke forhold. Dette er tidligere blevet håndteret på forskellig vis i organisationen og via forskellige samarbejdspartnere.

Logent har etableret et kontroltårn med moderne tekniske løsninger, der håndterer indkøb af transportbehov samt daglig drift og løbende udvikling. Den samlede løsning har resulteret i en mere effektiv logistikproces med lavere omkostninger, styrket kvalitet og forbedret styring og kontrol.