Transport Management

Logent som din transportpartner. Vi fungerer som kundens logistikk- og transportavdeling der vi som langsiktig partner utformer, administrerer og løpende effektiviserer transporten. Transport Management er en uavhengig aktør, med en unik kompetanse og et globalt nettverk. Effekten av å samarbeide med oss er reduserte transportkostnader, redusert administrasjon og økt kontroll. Samarbeidet innledes med en transportanalyse der forbedringspotensialet opprettholdes. Ved at vi skaper synlighet i strømningene (kostnader, kvalitet, miljøpåvirkning) etableres en sterk kontroll som deretter legger til rette for strukturert forbedringsarbeid. Logent er proaktive i å identifisere forbedringene og iverksette disse.

Om du allerede er kunde hos Logent Transport Management kan du logge inn på dine sider her: Logg in

Logent er en uavhengig aktør som sammen med kunden tar et helhetsgrep over kundens transportlogistikk på et strategisk og operativt nivå. Vi fungerer som kundens logistikk- og transportavdeling der vi som langsiktig partner utformer, administrerer og løpende effektiviserer godsstrømmen. Effekten er:

 • Reduserte transportkostnader
 • Minsket administrasjon
 • Minsket byrde for kunden da Logent tar alle kontakter med transportfirmaet.
 • Enkelhet: En kontakt – ett system – en faktura
 • Minsket miljøpåvirkning
 • Logents uavhengige transportanalyse gir et overblikk av nåsituasjonen samt identifiserer forbedringspotensialet.
 • Logents unike og veletablerte globale logistikknettverk håndterer alle transportslag
 • Sikrer valg av optimale løsninger
 • Optimering ut fra kostnad, fleksibilitet, ledetider og kvalitet
 • Reduksjon av transportkostnader

Logents unike kompetanse og kapasitet innen anskaffelser og implementering sikrer at riktige løsninger etableres. Logent tar helhetsansvar for implementering, konfigurering, opplæring og oppfølging

 • Tilgang til Logents unike kompetanse og logistikknettverk
 • Implementering av effektive strømmer
 • Reduksjon av transportkostnader
 • Effektiv transportadministrasjon som styres og støttes av erfarne transportspesialister
 • Moderne IT-løsninger som visualiserer strømmene
 • Enkelhet – en kontakt, ett system, en faktura
 • Reduksjon av transportkostnader ved at Logents fakturakontroll identifiserer og korrigerer eventuelle feil på transportfakturaene
 • Forsterkning av intern logistikkavdeling
 • Fakturakontroll minimerer administrasjon, kostnad og sikrer rett kvalitet
 • Partnerskap med Logents spesialister for kontinuerlig utvikling
 • KPI-rapportering, analyse, SOP, opplæring etc.

Kontakt oss

Fredrik Strömberg
Business Area President Transport Management
+46 70 301 3404
fredrik.stromberg@logent.se

Anders Rubin
Sales Executive Transport Management
+46 70 712 5781
anders.rubin@logent.se

Exempel på kundsamarbeten

Logent har flera kunder/partners där Logent har designat, implementerat och nu driftar en Transport Management-lösning som säkerställer kostnadseffektivitet såväl som effektiva administrativa processer.

Gemensamt för kunduppdragen är att kundföretagen sparar mycket tid i orderadministration, transportbokningar och fakturahantering. Alla dessa samarbeten inleddes med en Transportanalys som specificerade de initiala effekterna för kunden.

Kommentar från en av våra kunder

”Tidigare lade vi mycket kraft på att fundera HUR vi skulle lösa olika logistiska problem, det gör vi inte längre. Numera frågar vi inte hur, utan bara NÄR är det klart”.

För andra intressanta kund case kontakt oss.

Partnerskap med Försvarsmakten:

Försvarsmakten och FMV har omfattande materialflöden. Årligen hanteras över 70 000 sändningar vilket avser både inrikes- och utrikestransporter samt avancerade specialtransporter; allt med högt ställda kvalitetskrav i alla led och under specifika förutsättningar. Detta har tidigare hanterats på olika sätt inom organisationen och via olika samarbetspartners.

Logent har etablerat ett kontrolltorn med moderna tekniska lösningar som sköter upphandling av transportbehov samt daglig drift och löpande utveckling. Den totala lösningen har gett en effektivare logistikprocess med lägre kostnad, stärkt kvalité samt förbättrad styrning och kontroll.