Transport Management

Logent som din transportpartner. Vi fungerer som kundens logistikk- og transportavdeling der vi som langsiktig partner utformer, administrerer og løpende effektiviserer transporten.

Transport Management er en uavhengig aktør, med en unik kompetanse og et globalt nettverk. Effekten av å samarbeide med oss er reduserte transportkostnader, redusert administrasjon og økt kontroll. Samarbeidet innledes med en transportanalyse der forbedringspotensialet opprettholdes. Ved at vi skaper synlighet i strømningene (kostnader, kvalitet, miljøpåvirkning) etableres en sterk kontroll som deretter legger til rette for strukturert forbedringsarbeid. Logent er proaktive i å identifisere forbedringene og iverksette disse.

Om du allerede er kunde hos Logent Transport Management kan du logge inn på dine sider her: Logg in

Logent er en uavhengig aktør som sammen med kunden tar et helhetsgrep over kundens transportlogistikk på et strategisk og operativt nivå. Vi fungerer som kundens logistikk- og transportavdeling der vi som langsiktig partner utformer, administrerer og løpende effektiviserer godsstrømmen. Effekten er:

 • Reduserte transportkostnader
 • Minsket administrasjon
 • Minsket byrde for kunden da Logent tar alle kontakter med transportfirmaet.
 • Enkelhet: En kontakt – ett system – en faktura
 • Minsket miljøpåvirkning
 • Logents uavhengige transportanalyse gir et overblikk av nåsituasjonen samt identifiserer forbedringspotensialet.
 • Logents unike og veletablerte globale logistikknettverk håndterer alle transportslag
 • Sikrer valg av optimale løsninger
 • Optimering ut fra kostnad, fleksibilitet, ledetider og kvalitet
 • Reduksjon av transportkostnader

Logents unike kompetanse og kapasitet innen anskaffelser og implementering sikrer at riktige løsninger etableres. Logent tar helhetsansvar for implementering, konfigurering, opplæring og oppfølging

 • Tilgang til Logents unike kompetanse og logistikknettverk
 • Implementering av effektive strømmer
 • Reduksjon av transportkostnader
 • Effektiv transportadministrasjon som styres og støttes av erfarne transportspesialister
 • Moderne IT-løsninger som visualiserer strømmene
 • Enkelhet – en kontakt, ett system, en faktura
 • Reduksjon av transportkostnader ved at Logents fakturakontroll identifiserer og korrigerer eventuelle feil på transportfakturaene
 • Forsterkning av intern logistikkavdeling
 • Fakturakontroll minimerer administrasjon, kostnad og sikrer rett kvalitet
 • Partnerskap med Logents spesialister for kontinuerlig utvikling
 • KPI-rapportering, analyse, SOP, opplæring etc.

Kontakt oss

Fredrik Strömberg
Business Area President Transport Management
+46 70 301 3404
fredrik.stromberg@logent.se

Anders Rubin
Sales Executive Transport Management
+46 70 712 5781
anders.rubin@logent.se

Eksempel på kundesamarbeid

Logent har flere kunder/partnere hvor Logent har designet, implementert og nå drifter en Transport Management-løsning som både sikrer kostnadseffektivitet og effektive administrative prosesser.

Oppdraget gjør ofte at kunden sparer mye tid på ordreadministrasjon, transportbookinger og fakturahåndtering. Alle disse samarbeidene ble innledet med en Transportanalyse som spesifiserte kundens behov.

witre-logo
itab

Kommentar fra en av våre kunder

”Tidligere brukte vi mye energi på å fundere HVORDAN vi skulle løse ulike logistikkproblemer, det gjør vi ikke noe lenger. Nå spør vi ikke hvordan, men heller NÅR er det klart”

Logent tar et helhetsansvar for hele vår transportlogistikk, dvs å optimalisere den kostnadsmessig og administrativt.

Med Logents hjelp kan ITAB legge sitt fulle fokus på sin kontinuerlige markedsvekst. Logent kommer til å ha ansvaret for å fortsatt lede og utvikle transportlogistikken, i nært samarbeid med ITAB.

– Vi er veldig stolte over dette samarbeidet. ITAB er inne i en stor endringsfase der Logent på en sterk måte kan støtte ITAB. Gjennom Logents løsninger etablerer vi kontroll over både eksisterende og framtidig transportflyt og garanterer en høy kvalitet, sier Fredrik Strömberg, VD på Logent Transport Management. 

Partnerskap med Försvarsmakten:

Försvarsmakten og FMV har omfattende flyt på materiale. Årlig håndteres over 70 000 sendinger, hvilket avser både innenriks- og utenrikstransport samt avanserte spesialtransporter; alt med høye kvalitetskrav i alle ledd og under spesifikke forutsetninger. Dette har tidligere blitt håndtert på ulike vis i organisasjonen og via ulike samarbeidspartnere.

Logent har etablert et kontrolltårn med moderne, tekniske løsninger som tar vare på innkjøp av transportbehov samt daglig drift og fortsatt utvikling. Den totale løsningen har gitt en mer effektiv logistikkprosess med lavere kostnad, sterk kvalitet, samt forbedret styring og kontroll.