CUSTOMS SERVICES

Logent Customs är ett av nordens ledande tullombud och en naturlig partner för alla typer av tullärenden. Vi garanterar kostnadseffektivitet med fokus på kvalité och skräddarsydda lösningar.

Med fokus på ert behov & era förutsättningar skräddarsyr vi tullhanteringslösningar och skapar faktiska besparingar genom marknadsledande solution design, detaljkännedom i regelverken
och högautomatiserade processer.

Med kontor i Göteborg, Halden, Töcksfors, Östersund, Hirtshals, Århus, Padborg & Helsingör finns vi nära er och kan erbjuda ’’hands on’’ service oavsett dag eller tid på dygnet.

Serviceportfölj

Våra tjänster är supporterade av automatiska lösningar som EDI – mot ert ERP/WMS samt OCR-integrationer.

Tulldeklarationer

 • Import
 • Export
 • Transiteringar
 • Tullagerdeklarationer
 • Specialförfaranden

Duty Drawback

 • Upprättande av skräddarsydd lösning anpassad efter era förutsättningar
 • Automatiserad tullhantering
 • Upprättande av returhanteringsdatabas
 • Matchning av tidigare tull-id
 • Dialog med transportörer/myndigheter

Rådgivning

 • Tillståndshantering
 • Support vid tullrevision
 • Nya tullregler och förfaranden
 • Strategiska tullbeslut

Övriga tjänster

 • Intrastatrapportering
 • Automatiserad arkiveringsportal
 • Ursprungshantering
 • Omprövningar
 • Klassificering

Vår process

Med lång erfarenhet av tullhantering inom Norden har vi byggt upp ett välfungerande koncept för alla som har en verksamhet som kräver tullhantering. Med vår on-boarding process erbjuder vi kostnadsfri analys för ert tullflöde idag och skräddarsyr en ny lösning och sedan implementerar denna lösning.

Analys
 • Vi identifierar förbättringsområden i er tullhantering
 • Vi designar optimerad process för er tullhantering
 • Vi räknar på er årliga besparing helt ner på sista raden.
Onboarding
 • Vi tar fram ’’Standard Operating Procedure’’ och rutinbeskrivningar.
 • Vi projektleder uppstart och tar dialog med berörda 3:e parter (såsom transportör, 3PL eller liknande)
 • Vi anpassar oss efter era förutsättningar. Inte tvärtom!
Uppstart
 • Vi tillsätter en dedikerad grupp för era flöden.
 • Vid behov får ni en egen kontaktperson (KAM) som ansvarar för Er.
 • Go-Live!

Med vårt innovativa Drawback-koncept har ni möjlighet att få tillbaka tullavgifter för varor som skickas tillbaka till Sverige.
Vi erbjuder kostnadsfria analyser av ert tullflöde för att visa exakt hur stor er besparing kan vara. Vårt team av experter kommer att presentera en skräddarsydd bedömning av er potentiella besparing.

Så varför vänta? Ta steget och dra nytta av Logent Customs Drawback-koncept idag. Kontakta oss för en kostnadsfri analys och låt oss hjälpa er att maximera potentiell besparing.


Kontaktpersoner

Henrik Hansson
Business Area President, Customs Services
henrik.hansson@logent.se

Anton Andersson
Business Development Manager, Customs
anton.andersson@logent.se

Niels Bonde Larsen
Customs Manager, Denmark
niels.bonde-larsen@logent.dk

Caroline Spetsmark
Sales Manager, Customs
caroline.spetsmark@logent.se

Jonna Paasonen
Customs Manager, Finland
jonna.paasonen@logent.fi

Slide 1

Estrella är tillverkare av tilltugg, bland annat potatischips, ostbågar, jordnötter, jordnötsringar och olika dippsåser.

Då Estrellas verksamhet varit i kraftig tillväxtfas har man blivit tvungen att flytta delar av sin chipsproduktion till modersällskapet i Norge. Potatischips är tullbelagda med 14% och med Logents hjälp under passiv förädling kunde denna 14-procentiga kostnadsökning elimineras och chips återimporteras med tullfrihet.

Då Logent står för strategisk rådgivning, tillståndsansökningar, design av lösningen samt tulldeklarationerna har Estrella kunnat fokusera på sin huvudverksamhet – att producera chips!

Slide 1

Instabox är en frakttjänst som finns i utvalda nätbutiker. Instabox fraktar ditt paket till något av deras hundratals smarta skåp, oftast samma dag som du lägger beställningen.

Instabox och Logents samarbete sträcker sig tillbaka till 2019 då Instabox lanserade sitt koncept på den norska marknaden. Logent hjälpte Instabox i de tulltekniska aspekterna av etableringen och tog ett helhetsansvar för tullhanteringen.

Logent implementerade sitt beprövade koncept för effektiv returhantering på Instabox kunder vilket skapade stora besparingar i tullavgifter som i de flesta fall var orealiserade hos tidigare leverantör.

previous arrow
next arrow