WAREHOUSING

Binnen Warehousing ontwikkelen, ontwerpen en exploiteren we specifieke contractlogistiekdiensten die zijn ontwikkeld op basis van de behoeften van onze klanten.

In samenwerking met onze klanten creëren we een op maat gemaakte en schaalbare logistieke oplossing die in de loop van de tijd kan worden aangepast aan veranderende behoeften. We beschikken over een brede en uitgebreide competentie voor het implementeren en exploiteren van ontwikkelingsprojecten en het opzetten van logistieke eigendommen, en voor het creëren en exploiteren van efficiënte operationele oplossingen.

Ontwerp & dimensionering van inrichting en automatisering

Vastgoed-
ontwikkeling

Inkoop
& financiering

Implementatie

Operatie

Ons proces

Met een lange ervaring op het gebied van toegewijde contractlogistiek hebben we een marktuniek aanbod opgebouwd voor klanten die hoge eisen stellen aan hun logistiek, waarbij we het hele traject van voorstudie tot efficiënte exploitatie hebben kunnen bijdragen en ondersteunen.

Concept & Haalbaarheidsstudie
 • Formuleer de situatie en uitdaging van de klant
 • Verzamel gegevens om het management, de processen en de reikwijdte van het bedrijf te begrijpen
 • Concept ontwikkelen incl. Indeling, automatisering en grootte
 • Scenariogeneratie en ingebouwde schaalbaarheid
 • Eerste businesscase
 • Presentatie over voortgezette dialoog

Op basis van de uitkomst van het concept en de voorstudie neemt de klant de beslissing om tot een detailstudie en overeenkomst met Logent over te gaan

Analyse & Ontwerp
 • Uitgebreide studie en verdere verwerking van het vooronderzoek
 • Verwerving en verificatie van aanvullende gegevens
 • Detaillering van processen en productiviteitsberekeningen
 • Centraal in zwaartekrachtanalyse en selectie van eigendom/perceel
 • Betrek leveranciers om een ​​scherp dossier op te stellen
 • Uitwerking en presentatie van de business case
Na een gedetailleerde analyse- en ontwerpfase is een voltooide oplossing klaar voor implementatie.
Implementatie & Bediening
 • Inkoop, onderhandelen en bestellingen plaatsen voor inventaris, stellingen, vrachtwagens en eventueel automatisering
 • Oprichting en overname van vastgoed
 • Voortdurend beheer van het project in het projectforum
 • Voortdurende implementatie van de logistieke oplossing
 • Set netwerken, WMS-systemen
 • Proefperiode uitvoeren
 • Staf toevoegen
 • Start de ramp-up en ga live
Na de implementatiefase wordt de oplossing in bedrijf gesteld en overgedragen aan de operationele organisatie van Logent.

Contact personen

Eric Sandgren
Vice President, Business Development
eric.sandgren@logent.se

Johan Edström
Business Development Director
johan.edstrom@logent.se

Carl-Henrik Jönsson
Business Development Director
carl.h.jonsson@logent.se

Slide 1

Beijer Byggmaterial är en av Sveriges ledande aktörer för försäljning av byggmaterial i första hand mot proffssegmentet. Bolaget har haft en kraftig tillväxt de senaste åren och omsatte 2022 ca 10 miljarder SEK.

Beijer var i behov av en ny centrallagerlösning för att säkerställa framtida tillväxt och leveransförmåga. Logent fick uppdraget att designa, implementera och drifta det nya centrallagret i Eskilstuna.

Partnerskapet mellan Beijer och Logent har resulterat i utvecklingen av ett toppmodernt och framtidssäkrat centrallager med automation, tågförbindelse och solceller mm. Anläggning är under uppförande och beräknas tas i drift Q1 2024

Slide 1

NA-KD är ett svenskt modeföretag med fokus på klädförsäljning via e-handel. NA-KD har sedan starten 2015 haft stark tillväxt och bland de 20 snabbast växande företagen i Europa.

NA-KD har sedan 2020 sitt svenska lager i Landskrona som Logent designat, implementerat och idag driftar. NA-KDs kraftiga expansion har skapat behov av att etablera verksamhet längre ut i eruropa och Logent har fått uppgiften att sätta upp även det nya lagret i Nederländerna.

NA-KDs och Logents långsiktiga strategiska partnerskap har lett till etableringen av en ny, toppmodern och självförsörjande fastighet i östra Nederländerna med närhet till tex. den tyska och syd-europeiska marknaden.

Slide 1

Volvo Cars är en global tillverkare av personbilar. Bolaget konstruerar och bygger bilar utifrån delar som tillverkas och levereras i Volvos egna emballage. Emballaget cirkulerar mellan leverantören och Volvos producerande enheter.

Logent fick i uppdrag att designa, implementera och drifta Volvos emballageterminal i anslutning till verksamheten i Torslanda i Göteborg. Anläggningen har hög grad av automatisering med två robotlinor som går dygnet runt.

Den nya anläggningen som Logent satt upp har haft stora positiva effekter för Volvo med >25% kostnadsreducering. Lösningen är skalbar och kan anpassas efter Volvos framtida behov och förändrade volymer. Anläggningen togs i drift 2016.

previous arrow
next arrow

Wij komen graag met u in contact!

Logent 
Spectrumlaan 31
2665 NM Bleiswijk