Rekrytering

Vi är experter på att rekrytera chefer och specialister inom supply chain management, inköp och logistik. Med lång erfarenhet inom logistikbranschen och ett brett kontaktnätverk driver vi rekryteringen enligt vår kvalitetssäkrade process.

Branschexperter för rätt rekrytering

Logent har lång erfarenhet och ett brett nätverk inom logistikbranschen. Vid rekryteringar arbetar vi nischat vilket gör att vi ständigt fördjupar vår kompetens och vårt kontaktnät. Vi känner marknaden och kandidater och lär känna dig som kund, vilket skapar förutsättningar för en framgångsrik rekrytering

I vår kvalitetssäkrade rekryteringsprocess arbetar vi nära kandidaterna och erbjuder en skräddarsydd tjänst som fokuserar på att nå en perfekt kompetens- och personlighetsmatchning mellan kandidat och kundföretaget. Bland våra uppdragsgivare finns börsbolag, internationella koncerner och företag inom detaljhandeln och industrin på privat och offentlig marknad.

Vår ambition är att finna aktuella kandidater via våra relevanta nätverk i näringslivet och från vår egen kandidatbas.

I vårt kvalitetsarbete följer vi upp vår leverans genom att besöka er några månader efter att anställningen påbörjats. Tillsammans säkerställer vi att vi även fortsättningsvis har en gemensam samsyn. På så sätt lämnar vi en garanti på att vi levererar rätt rekrytering!

Vi driver rekryteringen enligt nedan kvalitetssäkrade process:

rekrytering