Logistics Consulting

Logent kan tilby kvalifiserte logistikk-konsulenter for bedrfter som vil utvikle og effektivisere sin logistikk. Vi analyserer hele eller deler av virksomheten, foreslår målbare forbedringstiltak og presenterer realistiske gjennomføringsplaner.
 • Våre kunder er bedrifter som vil utvikle og effektivisere sin logistikk. Logent analyserer logistikkprosessene i virksomheten og foreslår målbare forbedringstiltak samt realistiske gjennomføringsplaner.
 • Vi gjør logistikken mer effektiv gjennom analyser av hele eller deler av logistikk-kjeden
 • Vi gjennomfører analyser for økt kapasitet og mere fleksibilitet til lavere kostnader
 • Våre analyser inkluderer også muligheter for redusert ledetid (time-to market) og en bedre servicegrad ovenfor sluttkundene.
 • Utredning av logistikkflyten
 • Optimering av prosesser
 • Analyser av layout og utrusting for vareflyten
 • Analyser og design av automatiserte løsninger
 • Projektledelse ved implementering
 • Design av konsepter, nyetablering og endringsledelse
 • Løsningsgaranti

Omfattande konsulentstøtte der Logent bistod Bokus med footprint strategi, kartlegging av logistikkbehov og systemløsning. Målet var å redusere logistikkostnadene, øke kvaliteten og møte strengere kundekrav med kortere ledtider, inkludert leveranse samme dag.

Blomsterlandeter i en vekstfase for sin E-handel. Logistikken må styrkes for å sikre forventet vekst i salget. Logent har gjennomført en utredning der ulike scenario for geografisk plassering, utleveringspunkter og utnyttese av eksisterende butikker er matchet mot forventet vekst. I utredningen analyseres hvordan et optimalt logistikkoppsett vil se ut med tanke på plassering av og dimensjon på lager, layout, vareflyt, prosesser, IT støtte, transportoppsett og en fleksibel organisasjon for volumsvingniger.

Beijer Byggmaterial så et behov for å analysere vareflyten knyttet til sin Drive-in løsning ved oppføringen av ett nytt anlegg i Uppsala. Målet med oppdraget var å identifisere både kort og lansiktige utviklingmuligheter for å møte bedriftens høye krav til kostnadseffektiv og tidsbesparende logistikk.

Oppdraget gikk ut på å identifisere, vurdere og prioritere løsninger for blandt annet lagerlayout, sortiment, vareflyt, plukk og pakk samt inn og ut-transporter.